Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

BIEDRONKI

 

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Biedronka dla dzieci Vector Art Stock Images | Depositphotos

         WYCHOWAWCA: Agnieszka Świerczyńska

  Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej oraz bajek. 

 

 

 

 

35,849 Biedronka Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,

kształtowanie postawy przyjacielskiej,

budowanie przyjaznej atmosfery,

integracja grupy,

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,

wyrabianie pamięci,

rozwijanie umiejętności wokalnych,

doskonalenie sprawności fizycznej,

kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,

poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

poznanie roli pracowników przedszkola,

rozwijanie kompetencji matematycznych,

wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,

poznanie znaczenia udzielania pierwszej pomocy,

poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,

rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,

wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

poznanie roli tempa w utworze muzycznym,

rozwijanie umiejętności poruszania się w rytmie muzyki

kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,

wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,

poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,

utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,

wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,

poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,

utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,

utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,

rozwijanie zainteresowań przyrodą i sztuką,

utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała,

dbanie o porządek na stanowisku pracy,

 

 

Wiersz

Biedroneczko, biedroneczko,

tyle kropek masz!

Jeśłi ładnie Cię poproszę,

to mi jedną dasz.

Nie dam, nie dam Ci kropeczek,

mama patrzy z dala.

I kropeczek z sukieneczki dawać nie pozwala.

 

Piosenka

"Mała Biedroneczka"

1. Mała bierdoneczka siedem kropek miała,

na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.

Uratuję Cię biedronko, a Ty mi coś przynieś.

Ref:

Biedroneczko leć do nieba,

przynieś mi kawałek chleba.

Biedroneczko leć do nieba. (x2)

2. Mała biedroneczka siedem kropek miała,

na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapał ją wróbelek, niesie tę kruszynę.

Uratuję Cię biedronko,a Ty mi coś przynieś.

Ref: Biedroneczko leć do nieba.....(x2)

3. Mała biedroneczka siedem kropek miała,

na łące zielonej wesoło fruwała.

Złapała ją żaba i po wodzie płynie.

Uraruję Cię biedronko, a Ty mi coś przynieś.

Ref: Biedroneczko leć do nieba...(x2)

 

 

 

 

 

 

 

Spadek, Odchodzi, Liść, Przezroczysty

PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,

zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,

uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,

poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, jarzębu

prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,

poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,

rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,

rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,

rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,

poszerzanie doświadczeń plastycznych,

rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,

wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,

poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),

kształtowanie poczucia rytmu,

wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,

zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,

poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,

poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,

uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,

poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),

 

 

Wiersz

"PORANNA NIESPODZIANKA"

 

Wstałam rano, spojrzałam przez okno.
Patrzę- drzewa znowu mokną.
Mokra trawa, mokra dróżka,
Kotek, piesek i kaczuszka.
Wzeszło słonko- raz, dwa, trzy-
Osuszyło drzewkom łzy.
Promyk w liście im wysłało,
Różne barwy zmalowało.
A to drzewo pochylone,
Teraz dumną ma koronę.
Żółte, rude i brązowe
- liście piękne, kolorowe!

 

 

 

Piosenka

"JESIEŃ"

 

1. Odrobina złota i trochę czerwieni,

Żółty i brązowy-kolory jesieni.x2

Pośród tych kolorów, pośród suchych liści

Szur, szur ,idzie jesień, wiatr w drzewach szeleści.x2

2. Deszczu czasem wiele, słońca odrobina,

Kasztany spadają-słota się zaczyna.x2

We mgle białoszarej, po kałużach sennych,

chlap, chlap, idzie jesień dzwoni deszcz jesienny.x2

3. W kolorowym sadzie jesienna muzyka :

Czas gruszki i jabłka zebrać do koszyka.x2

Soczyste pachnące w słońcu dojrzewają.

Hop ,hop, idzie jesień, owoce spadają X2

 

LISTOPAD 

Jesienny liść 1 - bluzy z kapturem w Pomysl prezent

 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

-poznanie pojęcia " wolność"

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

- budowanie tożsamości narodowej

- poszerzanie doświadczeń językowych 

- wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście

-posługiwanie się pojęciami krótki, długi, najdłuższy

-wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy

- poznanie dźwięków o różnej wysokości

- doskonalenie sprawności fizycznej

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

-rozwijanie sprawności manualnej

- zapoznanie dzieci z różnymi sprzętami elektrycznymi

-rozwijanie logicznego myślenia

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

-poznanie nazwy stolicy Polski

- rozwijanie mowy komunikatywnej

-wzmacnianie więzi grupowej

-poznanie róznych krajobrazów Polski

- zachęcanie do zgodnego współdziałania podczas pobytu w przedszkolu

-poznanie polskich symboli narodowych

- rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny

-zapoznanie z hymnem Polski

-budzenie empatii

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-5

- utrwalanie liczebników oraz kolorów

-kształtowanie słuchu muzycznego

- poznanie zalet zdrowego odżwiania

- utrwalanie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka

 

 

Wiersz:

" LISTOPAD"

autor: Ewa Szelburg - Zarembina

Listopad złocisty

pisze, pisze listy,

purpurowe, złote,

jakie ma ochotę

 

Wiatry - listonosze

roznoszą listeczki

Jeden taki liścik

wpadł do mojej teczki.

Piosenka:

" SZEDŁ LISTOPAD "

muz. T. Leszcyńska, sł. K. Różecka

1. Szedł listopad polną drogą, zerwał liście z drzewa

Pada deszcz, pada deszcz, a ja sobie śpiewam x2

2. Zimne wiatry wieją polem, idzie chłód ulewa

Pada deszcz, pada deszcz,a ja sobie śpiewam x2

3. Słońce wstaje późnym rankiem, ziemi nie ogrzewa

Pada deszcz, pada deszcz, a ja sobie śpiewam x2

 

"Jaki piękny kraj" 

muz. i sł, Katarzyna Zaniał 

1. Biało - czerwona, dzielna i piękna, dumnie powiewa z polskich okienkach.

Trójkąciku graj - jaki piękny mamy kraj x4

2. Tam orzeł biały macha skrzydłami, dumnie wpatrzony w niebo nad nami.

Tamburyno graj - jaki piękny mamy kraj 

3. A słowa hymnu znam już na pamięć, Polsce dziękuję śpiewem i graniem.

Grzechoteczko graj - jaki piękny mamy kraj x4

4. Jestem szczęśliwy, dymny i wolny, o swoją przyszłość jestem spokojny

Ty orkiestro graj - jaki piękny mamy kraj x4

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

Czy wiesz, jak zostać św. Mikołajem? - Infor.pl

 

Ogólne cele dydaktyczno- wychowawczwe:

-poznanie nowej wartości " cierpliwość"

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru

- poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy

- zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się

-poznanie wyglądu różnych ptaków

-kształtowanie szybkiego podejmowania decyzji

-klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

-poznanie struktury utworu

- poznanie sposobów ochrony przed zimnem

-rozwijanie słuchu fonematycznego

- zachęcanie do dbania o własne zdrowie

- rozwijanie cierpliwości

-wzbogacanie słonika czynnego dzieci

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

-rozwijanie logicznego myślenia

- wzmacnianie poczucia własnej wartości

- wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia

-poznanie świątecznych piosenek

- poznanie roli światła w życiu człowieka

- rozwijanie motoryki małej

- poznanie dobroci 

- kształtowanie postawy życzliwości

-poznanie tradycji świątecznych

-wykonanie upominków dla rodziców

 

 

Wiersz:

"Grudzień"

Grudzień chociaż zimny, ciemny,

jako miesiąc jest przyjemny.

Dzień Bożego Narodzenia

wielu ludziom nastrój zmienia.

 

 

PIOSENKA:

" Zima się zaczyna "

Zima się zaczyna, za oknem biały puch.

Zima się zaczyna, czuć przedświąteczny ruch.

Magia świąt odgania smutki,

wszędzie, brzmią grudniowe nutki

Miasta są nareszcie pełne barw!

 

Dzyń, dzyń, dzyń, coraz bliżej Świąt.

Dzyń, dzyń, dzyń, widać je już stąd.

Dzyń, dzyń, dzyń, piosnko płyń,

do naszych serc.

Dzyń, dzyń dzyń, coraz bliżej Świąt.

Dzyń, dzyń, dzyń, słychać je już stąd.

Dzyń, dzyń, dzyń, piosnko płyń,

z Tobą piękniej jest.

 

Zima się zaczyna, w kuchni się robi tłok.

Zima się zaczyna, jasno choć wszędzie mrok.

Magia Świąt odgania smutki.

Wszędzie słychać grudniowe nutki.

Miasta są nareszcie pełne barw.

 

Dzyń, dzyń, dzyń, coraz bliżej Święta...

 

 

 

STYCZEŃ

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze w bieżącym miesiącu:

 

 • zdobywanie wiedzy, czym można mierzyć czas

 • poznanie, czym jest kalendarz i do czego służy

 • poznanie pór roku i dni tygodnia

 • poznanie wybranych zawodów

 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zawodów

 • poznanie akcesoriów i przyrządów potrzebnych do wykonywania wybranych zawodów

 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 • obserwowanie pory roku – zimy – dokarmianie ptaków

 • przygotowanie przedstawienia – niespodzianki z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka

 • utrwalanie przeliczania w dostęnym dla siebie zakresie

 • rozwijanie spostrzegawczości

 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy

 • wzbogacanie wiedzy o emocjach

 

 

 

PIOSENKA

 

Babcia i dziadek”

 

       1. Moja babcia lubi w piłkę ze mną grać.

        Opowiada bajki, kiedy idę spać.

        Bo z babcią moi mili wesoło spędzam czas.

        Bo babcia częstośmmieje się i bardzo kocha nas x2

       2. Dziadek super-facet wciąż odwiedza mnie.

        Czyta wiele książek, zawsze wszystko wie.

        Bo z dziadkiem moi mili wesoło spędzam czas.

        Bo dziadek często śmieje się i bardzo kocha nas x2

       3. Dziś dla mijej babci piękny prezent mam.

        Uśmiech i buziaków tysiąc babci dam.

        Bo z babcią moi mili wesoło spędzam czas....x2

       4. Piosenkę dla dziadka dziś zaśpiewać chcę.

        Nigdy drogi dziadku nie zapomnę cię.

        Bo z dziadkiem moi mili....x2

 

 

Wiersz

 

Zimowe ubieranie”

 

         1. Czapka, szalik, rękawiczki,

          zimno, zimno mi w policzki

          Ciepłą kurtkę ubrać czas

          Raz, raz, raz,

          Ziuuup, ziuuup, ziuuup, ziuuuup....

         2. Czapka, szalik, rękawiczki

          Zimno, zimno mi w policzki

          Ciepłe spodnie obrać czas

          Raz, raz, raz

          Pac, Pac, Pac, Pac.....

         3. Czapka, szalik, rękawiczki

          Zimno, zimno mi w policzki

          Ciepłe buty włożyć czas

          Raz, raz, raz

          Tup, tu, tup, tup.....

         4. Czapka, szalik, rękawiczki

          Zimno, zimno mi w policzki

          Już ubrany jestem w czas

          Raz, raz, raz

          Raz, raz, raz,

 

 

 

 

 

LUTY

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze realizowane w lutym

 

 • poszerzanie wiedzy o baśniach

 • poznanie nasłynniejszych baśni dla dzieci

 • wyjście do biblioteki miejskiej

 • rozwijanie umiejętności przeliczania w poznanym zakresie

 • utrwalanie nazw figur geometrycznych

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała

 • rozwijanie wielozmysłowe

 • doskonalenie czynności samoobsługowych

 • rozwijanie wiedzy o emocjach

 • poszerzanie wiedzy poprzez eksperymentowanie

 • poznanie fizycznych właściwości śniegu

 • poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

 • utrwalenie i wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych

 • wyrażanie ekspresji ruchowej przy muzyce

 • wzbogacanie słownictwa

 • poznanie planet Układu Słonecznego

 • doskonalenie pracy w zespole

 • utrwalenie pojęć; mały, większy, największy, mniej, więcej

 • poznanie właściwości magnesu

 

 

PIOSENKA

 

Zimowa wyliczanka”

sł. P. Słomczycki, muz. W. Kaleta

 

         1. Idzie sobie (luty) ścieżą,

          rzucił w zimę śnieżką.

          Zdjęła zima rękawiczki

          uszczypnęła go w policzki

          ref. Czapka, szalik, łyżwy, sanki

          to są słowa wyliczanki.

          Rękawiczki, narty, mróz,

          śniegu pełen wóz!

         2. Idzie (luty) na wycieczkę

          nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.

          Dziesięć minut popracować

          most lodowy wybudował.

          Ref: Czapka, szalik....

         3. Usiadł (luty) kołodrogi,

          bo mu bardzo zmarzły nogi.

          Zima się ulitowała,

          ciepłe buty darowała.

          Ref: Czapka, szalik....

 

 

WIERSZ i jednocześnie zabawa paluszkowa

 

Sople lodu”

 

Kiedy zima śniegiem prószy,

marznie nos i marzną uszy.

Ale mimo tego chłodu

szukam wszędzie sopli lodu.

Zawieszonych pod dachami

z bardzo ostrymi końcami.

Dźwięki popłyną cichutko,

kiedy dotknę ich leciutko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co za radość będzie ,

gdy do as przybędzie!

Co za radość będzie ,

gdy do nas przybędzie.