Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

BRATKI

"BRATKI"- GRUPA XII

1 000+ darmowych obrazów z kategorii Bratek i Natura - Pixabay 
 

Wychowawcy: Joanna Brzeska, Małgorzata Kobus

 

Grupa Bratki to drużyna zgrana,

śpiewy słychać już od rana.

Wiersze pięknie recytują

farbami także malują.

Pomagają sobie i się uśmiechają,

O zwrotach grzecznościowych

zawsze pamiętają.

 

Marzec

Fioletowy, Krokus, Ogród, Zbliżenie

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/03/03/18/40/violet-4032577_1280.jpg

Tematyka kompleksowa :

Tydzień 27: Domowi ulubieńcy : kot i pies (04.03-08.03)

Tydzień 28: Cztery żywioły (11.03- 15.03)

Tydziń 29: Gdzie jesteś, wiosno ? (18.03- 22.03)

Tydzień 30: Nadchodzi Wielkanoc (25.03- 29.03)

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

ad. 1 - dziecko : bierze udział w szeregu zabaw ruchowych ,wyraża uczucia w sposób niewerbalny , wzbogaci swoj wiedzę o psach i kotach, skupia uwagę podczas sluchania utworów literackich, rozwinie zainteresowania czytelnicze,rozwinie opiekuńczy stosunek do zwierząt,pozna literę ł,Ł, czyta tekst literowo- obrazkowy, dzieli nazwy wyrazów na głoski, pisze samodzielnie po śladzie poznaną literę, rysuje kota po śladzie i wypelnia kontury zwraca uwage na estetykę,potrafi współpracować w grupie i zespole, rozwija odwage i śmiałość, wiare we własne możliwości.Tworzy prace wg. wzoru, rozwija dokladność i precyzje podczas wykonywania pracy plastycznej, rozpoznaje zapis graficzny swego imienia, orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko.Odróżnia stronę lewa i prawą, utrwala liczebniki porządkowe podczas zabaw. Podejmie próby odróznienia fikcji od prawdy,liczy elementy zbioru możliwie szerokim zakresie,weżmie udział w wycieczce do weterynarii, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, wycina nożyczkami zamierzony format, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek oraz zabaw ruchowych.Nabywanie odwagi w prezentowaniu swojej pracy na forum grupy.Rozwijanie umiejetności słuchania ze zrozumieniem instrukcji słownej.Doskonali słuch muzyczny, poczucie rytmu,gra na instrumencie perkusyjnym,śpiewa piosenki,uczestniczy w zabawach muzycznych- np.wyraża ruchem treść piosenki.Nauczy się na pamięć piosenki " Marzec, marzec ...."

ad.2-dziecko: policzy i wyskacze liczbę sylab w swoim imieniu, utworzy skojarzenia do czterech żywiołów, wysłucha opowiadania " Cztery żywioły" weżmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych,rozwinie kreatywność , rozwine wrażliwość na barwę dzwięku, wzbogaci wiedzę na temat sil natury, pozna literę W,w G,g,wdrażanie dzieci na skupianiu uwagi na slowie mówionym i aktywnym udziale w rozmowie na temat utworu,rozwijanie dokładności i precyzji ruchów w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, poszuka dowodów na istnienie powietrza (balon,poruszajace się gałęzie drzew....) Dmuchane obrazki-rozdmuchiwanie kleksa farby ,dowie się dlaczego wiatr jest potrzebny, dobierze wyrazy rozpoczynające się na tą samą głoskę, dalsza praca nad rozwijaniem nabywania umiejętności planowania i kierowania swoimi dzialaniami, Poznaje korzyści  i zagrożenia jakim jest wiatr- podaje własne spostrzeżenia i doświadczenia, pozna zwierzęta żyjace pod ziemią,porówna ciężar przedmiotów,- wagę dawniej i dziś,weżmie udział w instrumentacji piosenki "Pieski małe dwa" zdobędzie wiedzę proekologiczną,pozna właściwości piasku, pisanie po piasku,potrafi słownie opisać swoje odczucia dotykowe, (piach,kamyki...) wykorzysta okazy naturalne do zabawy-rozwija kreatywność, odczuwa radość i satysfakcję z kontaktu z muzyką,i jej tworzenia wykorzystując różne przedmioty np. patyki,puszki,butelki...., dowie się w jaki sposób można oszczędzać wodę ,wykona pracę plastyczną, wdrażanie do pokojowego rozwiazania konfliktów, wdrażanie do zgodnej zabawy, panowania nad negatywnymi emocjami, nabywanie poczucia przynależności grupowej, wdrażanie do szanowania mienia przedszkolnego-zabawki,mienia innych osób, układa historyję obrazkową wg. kolejności zdarzeń-rozwijanie logicznego myślenia.Doskonali umiejetność liczenia w zakresie 10ciu rozpoznaje i nazywa cyfry 0-9, pozna cyfrę 10, stosuje znaki matematyczne: =,+,- ,<,>,liczy samodzielnie i z pomocą liczmanów, tworzy zbiory wg.podanego słownie polecenia,cech przedmiotów itp. zaspokojenie dzieciom potrzeby ruchu-spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w terenie.

- ad.3 -dziecko:pozna wygląd i nazwy pierwszych kwiatów wiosennych,pozna pojęcie "zwiastun wiosny" w skupieniu, z uwagą wysłucha opowiadań czytanych przez nauczyciela,wzbogaci wiedzę przyrodniczą, obserwuje przyrodę, drzewa w otoczeniu przedszkola,rozwija samodzielne myślenie,próby wyciągania wniosków,poznaje litery P,p,C,c, pisze po śladzie i samodzielnie,zaznacza je w tekście, wyrabianie orientacji w przestrzeni, wymieni cechy charakterystyczne wiosny i zimy, rozwiąże zagadki,odczuwa radość z nadejścia wiosny, wspolnej zabawy, wyjaśnienie przyslowia "W marcu jak w garncu" rozwija sluch fonematyczny, porzadkuje elementy zbioru wg. ilości wzrastającej i malejącej,odtworzy usłyszane rytmy,rozwijanie percepcji sluchowej i muzycznej, naśladuje odgłosy przyrody, wdrażanie do dbałość wykonywanej pracy, rozwiązuje zagadki obrazkowe,wykona z krepy lub innego materiału kwiat wiosenny,-wykonuje wg.schematu pokazu nauczyciela,rozwijanie wyobrażni przestrzennej, skupia uwagę angażuje się w wykonywaną pracę,rozwijanie postawy wspoldziałania zespołowego i wzajemnej tolerancji, rozwija pamięć wzrokową,

ad.4-dziecko : dowie się czym się różni pisanka od kraszanki, odszuka schowaną pisankę, weżmie udzial w zabawach zorganizowanych,w uroczystości powitania wiosny, zaspiewa piosenkę, wykona pisankę wg, własnego pomysłu, rozumie pojęcie zdanie,wyraz,rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, łączy wiedzę i umiejętność w osiągnięciu celu, rozwijanie samodzielnego myślenia, rozwijanie umiejetności analizowania i rozwiązywania problemów, pozna litery J,j,F,f,pisze samodzielnie ipo śladzie,czyta proste wyrazy,gloskuje je, dzieli na sylaby, przelicza litery i sylaby,nasladuje glosy kurcząt,koguta,kurczątka, wymyśli sposób poruszania się kwoki-rozwijanie wyobrażni, pozna tradycje Świąt Wielkanocnych,poznanie techniki rozcierania plasteliny, koncentruje się na wykonywanym zadaniu ,sformułuje swoje oczekiwania dotyczące prezentu od Zajączka,przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i spacerów,rozwijanie pamięci muzycznej,spostrzegawczości słuchowej, wydłużenie koncentracji uwagi, przestrzega ustalonych umów,

 

Piosenka- Na kubeczku z porcelany

1. Na kubeczku z porcelany siedzi zając malowany,

kiedy tylko się poruszy to w herbacie moczy uszy.

Ref.- mówię wam ,mówię wam co ja z tym zającem mam?/bis/

2.Usiadł zając na kubeczku lewą nogę moczy w mleczku

Ref.-mówię wam..........

3.Wytar zając mokre uszy, zrobił cztery wielkie susy.

Usiadl w lesie na polanie, co ja teraz powiem mamie,co ja teraz powiem,co no co.?

 

LUTY

Zimowy krajobraz z zamarzniętą rzeką w mroźny dzień. Pogoda, zmiany klimatu. ? zdjęcie

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracji-wektorowych-ma-ych-dzieci-graj-cych-na-zewn-trz-w-zimie_1441-134.jpg?size=626&ext=jpg&ga=GA1.1.342503856.1704390044&semt=ais

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE FERII ZIMOWYCH

 

Dzieci zapisane na ferie zimowe zapraszamy do głównej placówki naszego przedszkola na ul. Klasztorną.

Bratki będą w sali Żabek II piętro w  godzinach 8:00-14:00 (pozostałe godziny sala zbiorowa- grupa Motyle parter).

Dzieci rozbierają się w szatni Żabek II piętro.

Poprosimy o zabranie kapci dla dzieci.

 

Tematyka kompleksowa:

Tydzień 23: Nasze zmysły (05.02- 09.02)

Tydzień 24: Ferie zimowe

Tydzień 25: Ferie zimowe

Tydzień 26: Co łączy smoki z dinozaurami? (26.02- 01.03.)

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- utrwali pląs „Hołkipołki”

- wczuje się w rolę artysty

- weźmie udział w wycieczce do galerii obrazów

- dowie się, czym jest portret, martwa natura, pejzaż

- wykorzysta pierwszą literę swojego imienia w pracy plastycznej

- wykryje nonsensy w obrazach

-jest kreatywne podczas zabawy

- oceni, które zapachy są przyjemne, a które nieprzyjemne

- rozpozna produkty spożywcze bez kontroli wzroku

- stworzy „Pachnący obrazek”

- uświadomi sobie rolę zmysłów

- wykona polecenia ruchowe

- rozróżni i nazwie zapachy

- utrwali pląs ze śpiewem „Tańczymy labada”

- bawi się zgodnie z innymi

- pozna wierszyk z masażykiem

- wytropi przedmioty ukryte w sali

- zaznajomi się z treścią utworu „Bal pani Zimy”

weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- dowie się w jaki sposób mróz maluje kwiaty na szybach

- narysuje wzory na „zamrożonym okienku”

- pozna zasady gry w kalambury

 

Styczeń

Bezpłatne zdjęcie piękna sceneria zimowego krajobrazu z drewnianym płotem i gęstymi drzewami

 

Tematyka kompleksowa:

Tydzień 18: Witamy Nowy Rok (01.01- 05.01.24)

Tydzień 19: Zima lubi dzieci (08.01- 12.01.24)

Tydzień 20: W karnawale same bale (15.01- 19.01.24)

Tydzień 21: Moja Babcia i mój Dziadek (22.01- 26.01.24)

Tydzień 22: Dzieci lubią zimę (29.01- 02.02.24)

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- podzieli się swoimi przeżyciami dotyczącymi witania Nowego Roku

- narysuje fajerwerki

- wysłucha wiersza „Nowy Rok”

- przyswoi pojęcia „rok”, „pory roku”

- weźmie udział w szeregu zabaw z piłką

- utrwali pląs „Dwóm tańczyć się zachciało”

- weźmie udział w zabawach ruchowo-graficznych

-współdziała w zabawie z innymi

- pozna przysłowia związane z Nowym Rokiem

- narysuje lustrzane odbicie choinki

- wysłucha wiersza „Bałwan i wróbel”

- przeliczy elementy zbioru w możliwie szerokim zakresie

- powtórzy usłyszany rytm oraz ułoży swój własny

- wytnie narty z bloku technicznego, pobawi się w narciarza

- utrwali umiejętność wyróżniania głoski w nagłosie wyrazów

- szanuje zabawki

- utworzy skojarzenia do słowa „zima”

- podejmie próby rysowania oburącz

- ułoży z patyczków higienicznych śnieżynki

- wyobrazi sobie dowolną bajkę

- dowie się skąd się bierze śnieg i jak powstaje lód

- weźmie udział w zimowej zabawie integracyjnej

- samodzielnie rozwiązuje wszelkie powstałe konflikty

- utrwali wiadomości na temat cech charakterystycznych zimy,

- pozna nazwy 12 miesięcy

- zaznajomi się z piosenką „Zima”

- wykona różdżkę noworoczną

- wyszuka wyrazy jedno-, dwu-, trzy- czterosylabowe

- wymyśli „zimowe” imię

- utrwali nazwy dni tygodnia

- pozna wiersz „Bałwan” J. Herman

- rozwinie umiejętność współpracy w parze podczas zajęć ruchowych

- wcieli się w rolę śnieżynki

- narysuje obrazek wg instrukcji nauczyciela

- bawi sie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- rozwinie umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów

- ułoży dalszy ciąg opowiadania rozpoczętego przez nauczyciela

- pozna malowanie technikę 5 palców

- rozwinie umiejętność rzutów do celu

- użyje klamerek do działań matematycznych

- zaprojektuje sweter na zimowe chłody

- uściśli swoją wiedzę na temat Afryki i Antarktydy

- współdziała w zabawie z innymi

- weźmie udział w ćwiczeniach oddechowych z użyciem waty i słomki

- zatańczy dowolnie przy muzyce

- podejmie próby dodawania i odejmowania w możliwie szerokim zakresie

- zagra na instrumencie podczas udźwiękowienia wiersza „Zima”

- zauważy związek pomiędzy brzmieniem wyrazu i jego graficznym schematem

- rozwinie umiejętność zadawania pytań

- zauważy podobieństwa i różnice w literowych wzorach rękawiczek

- przekaże niewerbalnie informację

- pozna znaczenie słowa „karnawał”

- opowie historyjkę obrazkową

- weźmie udział w szeregu ćwiczeń z wykorzystaniem ławeczki gimnastycznej

- weźmie udział w zabawach sensorycznych z użyciem balonów

- uwzględni w rysunku różne natężenia kolorów

-jest kreatywne podczas zabawy

- ułoży zagadki o tematyce zimowo – karnawałowej

- wykona maskę karnawałową

- zaprezentuje swoje umiejętności na forum grupy

- przygotuje przebrania karnawałowe dla zabawek przedszkolnych

- bawi się wg swoich zainteresowań

- dorysuje bałwankowi odpowiednią liczbę guzików

- ułoży zdanie na temat bałwanka

- nauczy się rozróżniać koło od kuli

- odkoduje zakodowane na planszy informacje

- wymyśli strój karnawałowy dla figur geometrycznych

- weźmie udział w zabawach rytmicznych z wykorzystaniem kubeczków

- zaprezentuje się na forum grupy podczas etiudy teatralnej z chustą

- weźmie udział w spotkaniu z instruktorem tańca

- rozwinie umiejętności taneczne podczas przedszkolnej zabawy

- wykona ćwiczenie muzyczno – ruchowe „Siała baba mak”

- policzy ilość usłyszanych dźwięków

- wysłucha opowiadania M. Jelonek „Najwspanialsi dziadkowie na świecie”

- opowie o swoich dziadkach

- pozna wiersz do nauki z okazji Dnia  Babci j dziadka

- stworzy dowolną kompozycję z guzików i patyczków

- wysłucha jaką głoskę słychać najczęściej w tekście czytanym przez nauczyciela

- narysuje babeczki dla babci i dziadka

- nawiązuje pozytywne relacje w grupie

- wyrazi uczucie radości w formie ruchowej

- utrwali pojęcia: para, prawy – lewy

- policzy elementy zbioru w możliwie szerokim zakresie

- utrwali znajomość tradycyjnych pląsów ze śpiewem

- dobierze właściwy podpis do obrazka

- pozna kilka zabaw z dzieciństwa swoich dziadków

- posegreguje zdjęcia wg przyjętego kryterium

- narysuje portret babci/dziadka

- rozwinie umiejętność czytania prostych wyrazów

- rozwinie umiejętność doliczania i odliczania elementów zbioru

- zagra na nietypowych instrumentach,

- narysuje odręcznie linie proste łączące kropki

- zabierze głos w rozmowie na temat funkcjonowania osób starszych

- dowie się w jaki sposób mróz maluje kwiaty na szybach

- narysuje wzory na „zamrożonym okienku”

- weźmie udział w wyścigach rzędów

- wzbogaci wiedzę na temat zabaw i sportów zimowych

- pozna nową technikę plastyczną

- przedstawi ruchem zabawy na śniegu i lodzie

- wymyśli dziwne i zwariowane sporty zimowe

- zaprojektuje szklaną kulę śnieżną

- wymieni co można zapakować do plecaka na wycieczkę

- wymyśli zadanie ruchowe dla całej grupy

- porówna wygląd szalików, posegreguje je wg różnego kryterium

- namaluje obrazek do muzyki klasycznej

- ustali które ubrania nosimy latem, a które zimą

- weźmie udział w doświadczeniu z wodą

- utrwali wiadomości na temat cech charakterystycznych zimy

- dowie się jak mądrze dokarmiać ptaki

- weźmie udział w szeregu ćwiczeń ruchowych w parze

- stworzy kompozycję w układzie kołowym „Ptaszek zimą”

- podejmie próby rozpoznawania gatunków ptaków na spacerze

- policzy ziarna zjedzone przez ptaki w karcie pracy

- utrwali umiejętność podziału wyrazu na sylaby

- rozpozna poznane wcześniej piosenki przedszkolne

- wzbogaci swoją wiedzę na temat Krainy wiecznych śniegów

- utrwali pojęcie liczby od 1 do 9

 

PIOSENKA

"Kiedy babcia była mała"

(sł. i muz. K. Bożek- Gowik)

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Refren
I co , i co , że babcia nam urosła ,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co , i co , to ważne że mam babcię ,
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Refren
I co , i co , że dziadek urósł trochę ,
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.
I co , i co , to ważne że mam dziadka ,
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Refren
I co , i co , że trochę nam urośli ,
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli.
I co , i co , to ważne że są z nami ,
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.

 

PIOSENKA
"Babcia od bajek, dziadek od zagadek"

(https://www.youtube.com/watch?v=hupypxn9o8g)

1. Moja babcia i mój dziadek

to wspaniali są dziadkowie

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę nam opowie.

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

 

2. Poprosimy naszą babcię

babciu z tajemniczą miną

opowiadaj swoją bajkę

a za każdym razem inną.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie...

 

3. Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym

Dziadku powiedz nam zagadkę

całkiem nową prosto z głowy.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie..

OGŁOSZENIA

 

18.01.2024 warsztaty dla rodziców pt. "Trudne zachowania dzieci" godz.16 :00- w głównej placówce przedszkola - kto chętny, poprosimy zgłaszać do wychowawcy.

19.01.2024  Bal Karnawałowy - można przebrać dzieci

24.01.2024 o godz. 16:00 Dzień Babci i Dziadka w naszej sali.

20.03.2024 warsztaty dla rodzicówpt. "Gotowość szkolna" - godz.16:00 - miejsce- główna placówka przedszkola-kto chętny, poprosimy zgłaszać do wychowawcy.

29.01.2024- wyjazd do Torunia na spektakl teatralny.

 

 

Grudzień  2023

Drzewko Świąteczne Płatki Śniegu - Darmowy obraz na Pixabay - Pixabay

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpl%2Fillustrations%2Fdrzewko-%25C5%259Bwi%25C4%2585teczne-p%25C5%2582atki-%25C5%259Bniegu-574742%2F&psig=AOvVaw17opdzRHFq4E3k7gYzZMBi&ust=1701202647913000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjr1uz_5IIDFQAAAAAdAAAAABAJ

 

 

OGŁOSZENIA:

6.12.2023-  Mikołajki- poprosimy o czapeczki Mikołajkowe kto może

12.12.2023  Mikołaj z Mondii- poprosimy,aby dzieci były na godz.8:00 w przedszkolu, ponieważ Mikołaj przybędzie o godz.8:30 i również czapeczki Mikołaja.

12.12.2023 Kino Rondo godz.17:00- Akcja charytatywna"Dla Arka" Bratki biorą udział w występie śpiewając piosenkę "O dobrym świętym Mikołaju".

Poprosimy o zabranie dla dziecka na występ czapki Mikołaja i ubranie koszulki z logo przedszkola (dzieci otrzymają od wychowawców). Wstęp "cegiełka" dla dorosłych 5zł. Będzie kiermasz.

22.12.2023 Wigilia u Bratków, poprosimy ubrać dzieci odświętnie, tego samego dnia będą Jasełka w przedszkolu.

18.01.2024 warsztaty dla rodziców pt. "Trudne zachowania dzieci" godz.16 :00- w głównej placówce-proszę zgłaszać u wychowawcy kto chętny-zapraszamy.

19.01.2024  Bal Karnawałowy- można przebrać dzieci

20.03.2024 warsztaty dla rodzicówpt. "Gotowość szkolna" - godz.16:00 - główna placówka-proszę zgłaszać chętni u wychowawcy.

29.01.2024- wyjazd do Torunia na spektakl teatralny

 

Bloki  tematyczne :

Tydzień 14:Imieniny Mikołaja (04.12-08.12.23)

Tydzień 15: Kuchenne laboratorium (11.12-15.08.23)

Tydzień 16:Czekamy na święta (18.12-22.12.23)

Tydzień 17: Świąteczne spotkania rodzinne (25.12.-29.12.23)

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

ad.1-Dziecko: kończy rozpoczęte zdanie w sposób twórczy,poznaje legendę o św.Mikołaju,słucha wiersza "Imieniny Mikołaja"

utrwala znajomość liczb,uważnie słucha poleceń nauczyciela,poznaje literę E,e ,utrwala liczby w zakresie 6,pozna piosenkę "Wszystkie dzieci Mikołaja kochają",dostrzega piękno utworów literackich,łączy kilka elementów w całość,dba o estetykę wykonywanej pracy,rozwinie sprawność grafomotoryczną poprzez rysowanie np.drogi w labiryncie,szlaczki literopodobne,wdrażanie do pielęgnacji tradycji,rozwija spostrzegawczość,czerpie radość ze wspólnej zabawy,wzmacnia poczucie przynależności do grupy.rysuje ilustrację do tekstu,wyszuka w teksciepodanych liter.głoskuje samodzielnie swoje imię,potrafi wspólpracować w parze,próbuje wyjaśnić"Czym jest dobroć"

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają

wszystkie dzieci na niego czekają

moc prezentów każdemu przynosi,każde dziecko z prezentów się cieszy.

 

A Mikolaj choć siwą ma brodę to wśród dzieci,

wciąż czuje się młodo,

wszystkich głaszcze po twarzach,prezentami obdarza

i o wszystkich pamięta w to święto

 

Wszystkie dzieci Mikołja kochają   .......

 

ad.2 Dziecko-wyróżni pierwszą gloskę w swoim imieniu,tworzy kompozycje z różnych materialów,starannie wymawia głoski,wskazyje lewą i prawą stronę swojego ciała,pozna literę R,r ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza "Kuchenne rewolucje"pisze po śladzie i samodzielnie poznaną literę,posłuduje się pojeciami-mniej,wiecej,tyle samo,rozróżnia samogloski i spółgloski.Wzbogaca słownictwo,pozna pląs "Malo nas do pieczenia chleba",stosuje wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym,wymienia dni tygodnia,czerpie radośc ze wspólnej zabawy,dzieli się zabawkami,stosuje formy grzecznościowe,doskonali sprawnośc fizyczną-bierze aktywny udział w zabawach ruchowych.Rozwija inwencję twórczą,poznaje nową technikę-masa solna,stosuje slownictwo:ciężki-lekki.

Nauka piosenki "

"Stała pod śniegiem panna zielona"

Stała pod śniegiem panna zielona,

nikt prócz zająca nie kochał jej,

nadeszly święta i przyszla do nas,pachnący gościu 

prosimy wejdź.

Choinko piekna jak las,choinko zostań wśród nas

jak długo zechcesz z nami pozostań,niech pachnie tobą

domowy kąt

wieszając jablka na twych gałązkach

życzymy wszystkim wesolych świąt.

ref.Choinko piękna jak las ,choinko zostań wśród nas.......

ad.3dziecko:wzbogaca wiedze na temat Świąt Bożego Narodzenia,wykonuje prace plastyczną na podany temat,słucha wierszy,opowiadań zwiazanych z tematyką,odpowiada całym zdaniem na zadane pytanie,wycina elementy po śladzie,trzyma poprawnie nożyczki,dba o estetyke swojej pracy,sprząta stanowisko pracy,wyjaśnienie dzieciom słowa Jasełka,wysłuchanie Anielskie przedszkole-omowienie treści-zachęcanie dzieci nieśmiałe do wypowiedzi,wspólne ubieranie choinki-wprowadzenie nastroju oczekiwania.Wykonanie przez dzieci ozdób choinkowych.

zgodnie wspólpracuje w zespole,dba o ład i porządek w sali,przestrzega umów i zasad,Utrwala poznane litery i cyfry.Odczuwa przyjemnośc ze wspólnego śpiewania,rozwiazuje zagadki,odczuwa pozytywne emocje,Poznaje zwyczaje bożonarodzeniowe w innych krajach,gloskuje slowa,dzieli na sylaby,rozpoznaje poznane litery i cyfry,stosuje pojęcia-na,nad,pod,między,za.

ad.4 Dziecko:opowie jak spędziło święta,ułoży -wykleji-ulepi swoje imię,stosuje formy fleksyjne czasownika przeszłego,doskonali mowę komunikatywną,przyswaja zasady savoir-vivre,wyraża swoje upodobania w formie plastycznej,rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,argumentuje i wyciąga wnioski,odkrywa piękno zimowego pejzażu,utrwala poznane piosenki i wiersze,oceni liczebnosc zbioru-stosuje znaki matematyczne-+,-,wiekszości,mniejszosci i rówmości.Rozwiązuje zadania matematyczne.

 

 

OGŁOSZENIA:

Drodzy Rodzice.

Andrzejki w grupie 30.11.2023 (czwartek).

Mile widziane stroje wróżek, czarodzieja,

czarownicy lub jakiegoś elementu stroju.

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie,
które odbędzie się 29.11. 2023 (środa) o godzinie 16.10

w naszej sali. Temat: Podsumowanie diagnozy wstępnej, sprawy bieżące.

 

Dzień Pluszowego Misia 22.11.2023 (środa) poprosimy,

aby dzieci przyniosły do przedszkola maskotkę misia.

 

Listopad

Bezpłatne zdjęcie dekoracje jesieni.

https://img.freepik.com/darmowe-zdjecie/dekoracje-jesieni_1204-515.jpg?w=1060&t=st=1698567680~exp=1698568280~hmac=4e3ee75048fec1dfc764678405e9d57669e41a29c9b2f69011841885568daced

Tematyka kompleksowa

Tydzień 9: Sposoby na jesienną szarugę (30.10- 03.11.23)

Tydzień 10: Mamy różne domy (06.11-10.11.23)

Tydzień 11: Leśne śpiochy i nie śpiochy (13.11-17.11.23)

Tydzień 12: Odkrywamy kosmos (20.11-24.11.23)

Tydzień 13: Zabawa w teatr (27.11- 01.12.23)

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- utrwali pląs „Mało nas”

- pozna wierszyk z masażykiem „Szara jesień”

- opowie o swoim hobby

- zaznajomi się z wyglądem litery „I, i”

- wykona szereg ćwiczeń z woreczkiem

-jest sprawne ruchowo

- rozpozna melodie znanych piosenek

- powtórzy sekwencje ruchowe

- uzupełni sudoku cyfrowe

-współdziała w zabawie z innymi

- powtórzy za nauczycielem różne dźwięki

- zatańczy z pudełkiem na głowie

- weźmie udział w zabawach sensorycznych z wykorzystaniem ryżu, kamyków, klamerek

- zaznajomi się z obrazem graficznym liczby 5

- pozna piosenkę „Deszczowy dzień”

- zagra w „Kółko i krzyżyk”

- wytnie ażurową serwetkę

- sprząta zabawki po skończonej zabawie

- bawi się zgodnie z innymi

- ułoży dom z figur geometrycznych

- utrwali znajomość swojego adresu domowego

- pozna znak równości, większości, mniejszości

- użyje pojęć: w, na, pod, przed, obok, między

- określi liczbę głosek w wyrazie i kolejność ich występowania

- zaznajomi się z wyglądem litery „K, k”

- dowie się na podstawie przeprowadzonego doświadczenia, czy gwiazdy świecą cały czas

- pozna zabawę „Kometa”

- wzbogaci swoją wiedzę n/t planet

- zaznajomi się z wyglądem litery „K, k”

- utrwali pojęcia: dalej – bliżej, daleko – blisko

- utrwali znajomość liczb 1- 10

- rozwinie płynność ruchów podczas kreślenia wzorów litero podobnych

- wymyśli rzeczowniki do podanych przymiotników

- zaznajomi się z obrazem graficznym litery „L,l”

-odegra scenki z bajek

-rozwinie umiejętność posługiwania się różną intonacją głosu

- zaznajomi się z obrazem graficznym liczby 6

- utrwali znajomość popularnych wątków baśniowych

- odegra scenki z rekwizytem

 

PIOSENKA

"Jesienny bal"
(sł. Natalia Łasocha, muz. Agata Babicz)


1. Już liście jesienne ruszają w tany.
Głośno postukują lśniące kasztany.
Kolorowa jesień urządza bale.
Wesołe nutki dźwięczą wspaniale.

Ref. Wiatr porwał w górę magiczne dźwięki.
Przyroda tańczy w rytmie piosenki. /2x
2. Tu krągłe orzechy wirują wszędzie.
A w czapeczkach tańczą smukłe żołędzie.
Kolorowa jesień urządza bale.
Wesołe nutki dźwięczą wspaniale.
Ref. Wiatr porwał w górę magiczne dźwięki.
Przyroda tańczy w rytmie piosenki. /2x
3. Tam grzybków rodzina wesoło hasa.
Szyszki podrygują w cienkich obcasach.
Kolorowa jesień urządza bale.
Wesołe nutki dźwięczą wspaniale.
Ref. Wiatr porwał w górę magiczne dźwięki.
Przyroda tańczy w rytmie piosenki. /2x

 

Październik

Bezpłatny wektor zestaw jesień liści

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zestaw-jesien-lisci_3791867.htm#query=pa%C5%BAdziernik&position=10&from_view=keyword&track=sph

 

Tematyka kompleksowa

- Tydzień 5: W sadzie i ogrodzie (02.10.- 06.10.23)

- Tydzien 6: Złota jesień wokół nas (09.10.- 13.10.23)

- Tydzień 7: Dbam o swoje bezpieczeństwo (16.10- 20.10.23)

- Tydzień 8: Ważne wynalazki (23.10- 27.10)

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

ad.1 Dziecko ; pozna sposób robienia suszu z roślin(np.liście,zioła,kwiaty......)

.weżmie udział w wycźeczce na targowisko miejskie,lub do sklepu owocowo-warzywnego

' wymieni owoce ,warzywa,które lubi najbardziej

. zapamięta układ elementów zbioru i wskaże zmiany w tym ukladzie

.utrwali zasady kulturalnego zachowania się w miajscu publicznym

.wzbogaci słownictwo

 .rozpozna nominały monet i banknotów o niskim nominale 

.usprawni liczenie do 6

.pozna literę O,o

okresli kierunek; prawy,lewy

.doskonali sprawność manualną -zaznajomienie ze sposobem kreślenia litery O,o

.bierze udział we wspólnych zabawach zorganizowanych i samorzutnych

.potrafi dokonać podziału owoców na rodzime i egzotyczne

.pozna obraz graficzny cyfry 1 ,sposób jej kreślenia

.ulepi z plasteliny owoc ,warzywo

.rozumie znaczenie liczy w znaczeniu kardynalnym i porządkowym

.rożnicowanie pojęć cyfra,liczba

.szybko reaguje na zmiany tempa i dynamiki muzyki,dżwięku

.wyraża ruchem treść piosenki

.odkoduje zakodowane informacje

.ułoży zdania do obrazka-zachęcanie dzieci nieśmiałe do wypowiadania się

.utrwali zasady poznanych zabaw ruchowych

.uważnie słucha poleceń

.rozpoznaje i nazywa kolory

.rozwijanie umiejętności planowania i korygowania swojej pracy

.pozna piosenkę Rzepka

 

PIOSENKA

.,Urosły tu urosły

cztery rzepki w rzędzie,

a któraż to,a ktoraż

moją rzepką będzie

 

Czy ta mała,czy ta duża

co wyrosla niby róża

czy ta cieńka czy pękata,

jak kaczka brzuchata.

 

Oj wyrwę sam,wyrwe sam

cztery rzepki w rzędzie

a ktoraż to,ktoraż

moją rzebką będzie

 

Czy ta mała...

Boczkiem,boczkiem wszyscy wraz

rzepy wyciągniemy

Ciągnij Józek jeszcze raz ,

razem ją wyrwiemy.

 

Jest i mloda jest i duża

co wyrosła niby róża

jest i cieńka i pękata,

jak kaczka brzuchowata.

ad.2 -dziecko ;

-pozna nazwy ptaków odlatujących i przylatujących na zimę

-wzbogaci wiedzę przyrodniczą podczas analizy historyjki "Od żołędzia do dębu"

-wykona rysunek do piosenki Jesienny ogrod

-zaznajomi się z wyglądem literyA,a

-rozpoznaje drzewa podczas spaceru np.kasztanowiec,jarzębina....

-rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody

-wzbogaca zasób słów

-pisze poznane litery po śladzie i samodzielnie

-słucha czytanych przez nauczyciela opowiadań,bajek

-odpowiada na pytania calym zdaniem

-rozpoznaje odgłosy przyrody np.szum wiatru,opady deszczu...

-utrwala znajomość liter O,o,A,a -zakresli je w dowolnym tekście

-bierze udział w zabawach z rowieśnikami-zacieśnianie więzi koleżeńskich

-rozpoznaje pierwsza litere swojego imienia-próby gloskawanie go

-rozwijanie wytrwalości podczas wykonywania bardziej pracochłonnych zadań

-zaznajomienie się z obrazem cyfry 2 -poznaje sposób kreślenia 2

-pozna pojęcie "para" 

-ćwiczy zapinanie kurtki,zaciąganie suwaka-prezentacja nl.

-nazywa części garderoby

-uświadamia sobie,iż odpowiedni ubiór chroni nas przed zimnem,a co za tym idzie też przed zaziębieniem

-rozwija umiejetność wspoldziałania

-rozumie pojęcia o jeden więcej

-dzieli zbiór na podzbiorynp.zbiór owoców-dzieli na podzbiory wg. podanej cechy np.kolor,wieklość,smak....

-rozwija spostrzegawczość słuchową

-wypowiada sie na dany temat

Ad.3 dziecko:

-zna zasady ruchu dla pieszych

-rozumie znaczenie sygnalizacji świetlnej-zna symbolikę kolorów sygnalizacji

-rysuje pojazdy-potrafi podzielić je na lądowe,powietrzne i wodne 

-dzieli nazwy na sylaby,próbuje je gloskować

-poznaje znaki drogowe-wie dlaczego muszą być na drogach

-utrwala figury geomertyczne:trójkąt,kwadrat,koło.....

-zaznajomienie z wyglądem litery M,m

-pisze samodzielnie po śladzie i podejmuje próby pisania

-tworzy kompozycje z kwadratów-rozwija wyobrażnię i fantazje

-utrwala pojęcia: w lewo,w prawo,do przodu,do tylu

-szanuje mienie przedszkolne

-poznaje prace policjanta-film edukacyjny,wizyta w Komendzie

-uczy sie wiersza:ćwiczy pamięć

 

Na chodniku przystań boczkiem

popatrz w lewo bystrym oczkiem

skieruj w prawo wzrok sokoli

znów na lewo spójrz powoli

Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą

przez nią przejsc przechodnie.

-utrwala znajomość adresu domowego

-poznaje zapis cyfry 3 isposób jej kreślenia

-potrafi odróżnić złe zachowania związane z bezpieczeństwem

-rozwijanie pamięci i koncentracji

- pozna numery alarmowe

-podejmie proby odręcznego rysowania figor geometrycznych

-slucha utworów literackich-rozwijanie zainteresowan czytelnyczych

-rozwijanie kordynacji ruchowej 

-pozna kilka znaków drogowych

-uświadamia sobie znaczenia znaków drogowych

- doskonali umiejętność liczenia

-zabawy ruchowe z piosenką pt.Jedzie pociąg"

-osłuchanie sie z piosenką Raz na jezdnię weszła gapa"

 

PIOSENKA

Raz na jezdnię weszla gapa ,taka gapa że ,az strach

ktoś za reke gapę złapał

i do gapy krzyknął ach

 

Ach ty gapo co tu robisz,tu jest jezdnia ,przecież wiesz

autobusy,samochody,motocykle pędzą też

 

Uliczne sygnały,znak duży i maly

uliczne sygnały trzeba,

dobrze znać

 

Gdy światlo zielone na drugą przejdż stronę

a gdy jest czerwone,trzeba stać.

 

Ad.4 dziecko:

-rozwijanie umiejętności globalnego czytania

-wzbogacenie slownictwa o nazwy urządzeń technicznych

-pozna wiersz "O tacie i jego warsztacie"

-zapoznanie z literą T,t

-rozwijanie małej i dużej motoryki-praca plastyczna,pisanie po śladzie liter i cyfr

-podkreśla litery poznane w tekście

-stosuje czasowniki w zabawie słownej

-zaznajomienie z obrazem cyfry 4

-dzieli wyrazy na sylaby,gloskuje proste slowa

-utrwala znajomość figur geometrycznych

-integrowanie ruchu z muzyką.

 

WRZESIEŃ

Darmowe zdjęcia Listopad

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/01/12/22/november-1788075_960_720.jpg

Tematy kompleksowe:

Tydzień 1: Witaj przedszkole (01.09- 08.09. 2023)

Tydzień 2: Razem jest weselej (11.09- 15.09.2023)

Tydzień 3: Nasze emocje i uczucia (18.09-22.09.2023)

Tydzień 4: Powitanie jesieni (25.09-29.09.2023)

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-zorganizuje sobie zabawę

-współdziała w zabawie

- pozna/utrwali imiona kolegów i koleżanek

-podejmie próby nazywania emocji

-opowie, jak spędziło wakacje

-wypowie się zdaniami

-dba o porządek w miejscu pracy

-utrwali obraz graficzny swojego imienia

-policzy zabawki w sali

-utrwali zabawy ruchowe ze śpiewem z lat ubiegłych

-rozwinie umiejętność poruszania się w przestrzeni – w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu

-pozna/utrwali czynność temperowania kredek

-pamięta o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu przedszkolnym

-utrwali znajomość liczb w zakresie 1 – 10

-wspólnie z całą grupą ustali kodeks przedszkolaka

-przestrzega zasad ustalonego kodeksu

-spróbuje na drodze pokojowe rozwiązać samodzielnie każdy konflikt

-rozwinie umiejętność opowiadania

-podzieli swoje imię na sylaby

-dokona analizy i syntezy sylabowej określonych wyrazów

-pozna obowiązki dyżurnego

-odwzoruje elementy zbioru

-przelicza liczebnikami głównymi

- podejmie próby mierzenia odległości wspólną miarą

-utrwali znajomość bajki o Czerwonym Kapturku

-narysuje zawartość koszyczka Czerwonego Kapturka

- ustali kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

-weźmie udział w przygotowaniu jesiennej dekoracji sali.

PIOSENKA

„Starszakiem być”

(słowa i muzyka: Jarosław Woźniewski)

Umiem śpiewać, umiem czytać

umiem liczyć, umiem pisać

bo jestem już starszakiem.

Zapnę guzik, zwinę sznurek

i umyję sobie buzię

bo jestem juz starszakiem.

Ref. Starszakiem jesteś ty,

starszakiem jestem ja,

Starszakiem być to bardzo ważna sprawa.

Starszakiem jesteś ty

starszakiem jestem ja,

nasza grupa to starszaki bardzo fajne z nas dzieciaki.

Umiem kleić i malować

mogę kwadrat narysować

bo jestem już starszakiem.

Wierszyk na Dzień Matki powiem

i bukiecik z kwiatków zrobię

bo jestem już starszakiem.

Ref. Starszakiem jesteś ty…

Z plasteliny już ulepię

wiele rzeczy jak najlepiej

bo jestem już starszakiem.

A ozdoby choinkowe

z wycinanek sobie zrobię

bo jestem już starszakiem.

Ref. Starszakiem jesteś ty…

OGŁOSZENIA

Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy w piątek 01.09.23r. do naszej nowej sali (przy SP2- zbiorówka).

Dzieci przychodzą zgodnie z deklaracją godzin pobytu, strój codzienny.

Poprosimy o kapcie, strój na zmianę( tak jak w zeszłym roku) oraz podpisaną butelkę z wodą.

Do zobaczenia w piątek :)

 

Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy na zebranie,
które odbędzie się 05.09 2023 o godzinie 16.15

w naszej nowej  sali (sala przy SP2- zbiorówka).