Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

SŁONECZKA

   "SŁONECZKA" - GRUPA IX

Grupa III - SŁONECZKA | Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

WYCHOWAWCA:

KAMILA LEJKOWSKA

 

"DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE.

JEŚLI NIE UMIE- NAUCZ.

JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ.

JEŚLI NIE MOŻE- POMÓŻ"

                               Janusz Korczak 

 

 

 

 

PIOSENKA

PRZERWA URLOPOWA - Jaś i Małgosia - Przedszkole Nr. 46 w Gdynia

"Słoneczko hej hej proszę pokaż się i świeć jaśniutko nam
Słoneczko hej hej proszę ogrzej nas za drzewem nie chowaj się
Dzieci razem pięknie proszą Cię
Zza chmury wyjdź i z nami pobaw się
Słoneczko hej hej proszę pokaż się i świeć jaśniutko nam
Sloneczko hej hej proszę pokaż się świeć jaśniutko nam
Słoneczko hej hej proszę ogrzej nas za drzewem nie chowaj się
Dzieci razem pięknie proszą Cię zza chmury wyjdź i z nami pobaw się
SLoneczko hej hej prosze pokaż się i świeć jaśniutko i świec jaśniutko i świec jaśniutko nam".

Podsumowanie września - Niepubliczne Przedszkole Radosna ...

 

WRZESIEŃ:

 1: W przedszkolu:


-Wspomnienia z wakacji.
-Ja i moi koledzy.
-Nasze kąciki.
-Przedszkolne zakamarki.
-Plac zabaw.

 2: Oto ja:


-O sobie samym.
-Moje ciało.
-Czym się interesujemy?
-Zmysły.
-Kolorowe emocje.

3: Moja droga do przedszkola:

-Ruch uliczny

-Wszędzie są koła.
-Znaki drogowe.
-Numery alarmowe.
-Pierwsza pomoc.

  4: Jesień w parku, lesie:
-Oznaki jesieni.
-Liczymy grzyby.
-Jesienny czas.
-Drzewa i ich owoce.
-Jesienna garderoba.

PAŹDZIERNIK:

Obrazy Jesienne, jesień obrazek, jesień obraz, jesienne ...

 

 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie:

-W sadzie jesienią.
-Liczymy owoce.
-W jesiennym ogrodzie.
-Przetwory z warzyw i owoców.
-Jesienny koszyk.


 2. Zwierzęta jesienią:

-Przygotowania zwierząt do zimy.
-W dziupli rudej wiewiórki.
-Kolczasty zwierz-jeż.
-Ptaki.
-Jesienne zwierzęta.


3.Moja rodzina i mój dom:

-Kochamy swoich najbliższych.
-Kim dla siebie jesteśmy?
-Mój dom.
-Spędzamy ze sobą czas.
-Portret mojej rodziny.

 4. Domowi ulubieńcy:

-Co cieszy zwierzęta?
-Cztery pieski.
-Kocie zwyczaje.
-Zwierzęta ze schroniska.
-Mój pupil.

 

 

 

Przewidywane umiejętności dziecka:

- bawi się zgodnie z innymi dziećmi,

-bierze czynny udział w zabawach integrujących grupę,

-współdziała z innymi,

- potrafi się przedstawić,

-nazywa emocje,

- jest aktywne w czasie zajęć,

- zna bohaterów naszych podręczników,

- buduje dłuższe wypowiedzi,

-zna zasady zachowania,

- pamięta o zasadach bezpieczeństwa,

- tańczy i śpiewa razem z innymi,

- wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad,

- przestrzega zasad ustalonego kodeksu,

- zna zasady panujące na placu zabaw,

- jest sprawne ruchowo,

- poprawnie wykonuje skoki,

- pokonuje przeszkody skacząc obunóż,

- orientuje się w schemacie własnego ciała,

- doskonali poczucie rytmu,

- odtwarza usłyszany rytm,

- dokonuje syntezy sylabowej,

- słucha uważnie opowiadania,

- odpowiada na pytania,

- określa prawidłowe zachowania dzieci,

- wie jak narysować portret,

- rysuje na określony temat,

- prawidłowo posługuje się kredkami,

- ogląda z uwagą i zainteresowaniem film,

- wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu,

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną dbając o jej estetykę,

- rozpoznaje i nazywa znaki drogowe, klasyfikuje je według określonej cechy,

- wycina po śladzie podstawowe figury,

- wie jak wygląda sygnalizator świetlny,

- zna numery alarmowe na policję, straż pożarną oraz pogotowie,

- wie jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy,

- zna i wymienia cechy charakterystyczne dla jesieni,

- rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych,

- wymienia nazwy dni tygodnia według kolejności,

- określa: jaki jest dzisiaj dzień tygodnia,

- maluje farbami na określony temat,

- posługuje się pojęciami duży-mały,

- prawidłowo przelicza elementy zbiorów,

- nazywa poszczególne owoce,

- lepi z plasteliny okazy warzyw,

- zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu,

- wie, czym jest schronisko dla zwierząt i jak dbać o zwierzęta, 

- potrafi wymienić członków rodziny,

- zna figury geometryczne tj.: koło, kwadrat, trójkąt,

- poznaje literę o,O, a, A, m, M, e, E,  w toku zabaw,

- odkywa zapis cyfrowy liczb : 1, 2, 3, 4,

- doskonali umiejętność tworzenia kodów.