Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

Dokumenty

 
 
 
 
 
 
Dokumenty Przedszkola do pobrania             
 
1. Statut Miejskiego Przedszkola "Tęczowy Zakątek"
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/statut-miejskiego-przedszkola(2).odt

2.  Regulamin odpłatności za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/regulamin-odplatnosci-mptz-14022020r.docx

3.  Regulamin korzystania z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/regulamin-zywienia-mptz-14022020.docx

4. Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za przedszkole
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/uchwala-rady-miasta-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-prowadzonym-przez-gmine-miasto-chelmno-przedszkolu-publicznym.doc - 
 
 
5. Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/obowiazki-w-zakresie-bezpieczenstwa-dziecka-w-przedszkolu.doc
 
6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
http://administracja.dlaprzedszkoli.eu/wszawica.doc
 
7. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/przyprowadzanie-dziecka-do-przedszkola-i-odbieranie-go.doc
 
8. OŚWIADCZENIE  I  DEKLARACJA  RODZICA - powrót dziecka do przedszkola
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenie-i-deklaracja-rodzica.odt
 
9. Standardy ochrony Małoletnich w Miejskim Przedszkolu 'Tęczowy Zakątek"- podstawowe procedury postępowania.
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240213scan061929.pdf cz. 1
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240213scan063022.pdf cz. 2
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240213scan063239.pdf cz. 3
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240213scan063501.pdf cz. 4
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240213scan063720.pdf cz. 5