Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

Dokumenty

 
 
 
 
 
 
Dokumenty Przedszkola do pobrania             
 
1. Statut Miejskiego Przedszkola "Tęczowy Zakątek"
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/statut-miejskiego-przedszkola(2).odt

2.  Regulamin odpłatności za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/regulamin-odplatnosci-mptz-14022020r.docx

3.  Regulamin korzystania z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/regulamin-zywienia-mptz-14022020.docx

4. Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za przedszkole
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/uchwala-rady-miasta-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-oplat-za-korzystanie-z-wychowania-przedszkolnego-w-prowadzonym-przez-gmine-miasto-chelmno-przedszkolu-publicznym.doc - 
 
5. Kalendarz imprez -2021/22
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/kalendarz-imprez-i-uroczystosci-przedszkolnych-20212022.doc
 
6. Roczny plan pracy przedszkola - 2021/22
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/plan-pracy-2021-2022-1.odt
 
7. Program wychowawczy 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/program-wychowawczy.docx  
 
8. Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/obowiazki-w-zakresie-bezpieczenstwa-dziecka-w-przedszkolu.doc
 
9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu
http://administracja.dlaprzedszkoli.eu/wszawica.doc
 
10. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/przyprowadzanie-dziecka-do-przedszkola-i-odbieranie-go.doc
 
 
11. PROCEDURY - COVID 19 - PPH
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/procedury-covid-19-pph.doc
 
12. OŚWIADCZENIE  I  DEKLARACJA  RODZICA - powrót dziecka do przedszkola
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenie-i-deklaracja-rodzica.odt