Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

ZAJĄCZKI

 

 

 

  Grupa "ZAJĄCZKI" .

Wychowawca: Agnieszka Murawska

 

 

 

Każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, do którego przychodzimy z coraz to większą radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ

Listopad

Tematy kompleksowe:

Tydzień 1: Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Tydzień 2: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Tydzień 3: Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Tydzień 4: Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

 

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej:

Dziecko wie:

- jak się nazywają członkowie rodziny
- jakie jest pokrewieństwo między członkami rodziny
- jakie są różnice między prawami i obowiązkami
- czym się różni miasto od wsi
- jak wygląda litera t, T i jak się ją pisze
- jak wygląda trójką

- jakie są polskie symbole narodowe
- o czym opowiada legenda o Lechu, Czechu i Rusie
- jakie są walory geograficzne Polski
- kim byli Józef Piłsudski i inni znani Polacy
- co świętujemy 11 listopada
- jak wygląda litera i, I i jak się ją pisze
- jak wygląda liczba 5 i jak się ją pisze

- jak wyglądają polskie stroje ludowe
- jak brzmi muzyka ludowa
- co to jest legenda i jakie są znane polskie legendy
- jakie potrawy są charakterystyczne dla danego regionu Polski
- jak się zmieniał wygląd pluszowego misia na przestrzeni lat
- jak wygląda litera d, D i jak się ją pisze
- jak wygląda liczba 0 i jak się ją pisze

- czym jest Układ Słoneczny
- czym są kometa, meteoryty, gwiazdy, prom kosmiczny, sonda
- co to jest gwiazdozbiór
- do czego służy teleskop
- co różni meteor i meteoryt
- jak jest zbudowana Ziemia
- co to jest przyciąganie ziemskie
- co to są kontynent i ocean
- jak wygląda litera k, K i jak się ją pisze
- jak wygląda liczba 6 i jak się ją pisze

 

Piosenka Nasz kraj (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

1. W sercu Europy jest taki piękny kraj,
 kraj, w którym od lat wielu żyjemy ty i ja.
 Tu rzeka Wisła płynie od gór aż do morza,
 przez miasta, wioski, lasy i urodzajne pola.


 Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga powiewa,
 a w godle dumny orzeł biały,
 hymn narodowy każdy Polak śpiewa,
 tam Polska, kraj nasz kochany.


2. Tyle lat w niewoli i tyle o nią walk,
 lecz teraz niepodległa i wolna, piękna tak.
 A dzisiaj polska ziemia szczęśliwa, bezpieczna,
 więc jestem taki dumny, że właśnie tutaj mieszkam.


 Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga...


3. Polska słynie z tego, że kuchnię pyszną ma,
 tradycje i zwyczaje już każde dziecko zna.
 Muzyka jest tu piękna: raz skoczna, raz smutna,
 Fryderyk Chopin sławił ją w walcach i mazurkach.


Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga...

 

Nauka wiersza Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka.
– Kto ty jesteś?
 – Polak mały.
– Jaki znak twój?
 – Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
 – Między swymi.
– W jakim kraju?
 – W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
 – Mą Ojczyzną.
– Czym zdobyta?
 – Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
 – Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
 – W Polskę wierzę.
– Czym ty dla niej?
 – Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
 – Oddać życie

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Październik

Tematy kompleksowe:

Tydzień 1: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Tydzień 2: Kto może być nauczycielem?

Tydzień 3: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Tydzień 4: Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Dziecko:

 • wita się różnymi częściami ciała,

 • obserwuje, które przedmioty poruszy wiatr,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • wzbogaca słownictwo,

 • naśladuje ruchami rąk siłę wiatru,

 • wykonuje pracę plastyczną, wykorzystując nietypowe przedmioty,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa piosenkę,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • odgaduje, kto został przykryty przez nauczyciela kocem (chustą),

 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 • zgodnie bawi się z kolegami.

 • dmucha na chmurki z waty,

 • wykonuje model samolotu i go ozdabia,

 • dokonuje obserwacji, formułuje wnioski,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • bierze udział w ćwiczeniach badawczych, rysuje drzewa kredą,

 • słucha melodii piosenki,

 • tańczy w parze z obręczą,

 • dopowiada słowo – dalszy ciąg opowieści,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • prezentuje sport z obrazka za pomocą gestów,

 • ozdabia cyfrę według własnego pomysłu,

 • wykonuje rękaw powietrzny z pomocą nauczyciela,

 • swobodnie wykonuje figury taneczne wspólnie z innymi dziećmi,

 • gra w grę planszową,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • dobiera w pary małą i wielka literę,

 • śpiewa znane melodie z użyciem sylab,

 • wydmuchuje piórka ze słomek,

 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 3,

 • obserwuje spadające liście, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa refren piosenki,

 • wyjaśnia, że ruch to podstawa zdrowego życia,

 • wymienia nazwy sportów, jakie można uprawiać jesienią,

 • odczuwa ciepłe i zimne podmuchy powietrza,

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wie, jak się ubrać stosownie do pogody,

 • porusza się w tempie granym na tamburynie,

 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • dmucha w słomkę umieszczoną w wodzie,

 • obserwuje lot nadmuchanego i niezawiązanego balonu,

 • mówi, w jakiej dziedzinie jest specjalistą,

 • poprawnie zadaje pytania,

 • powtarza sekwencję ruchów do muzyki wymyślonych przez kolegę,

 • wymienia słowa kończące lub rozpoczynające się daną głoską,

 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 • wymyśla swoją wizję przedszkola,

 • łączy się z sąsiadem tą częścią ciała, którą wskazała kostka,

 • wykonuje zadanie zgodne z liczba na kartoniku,

 • bierze udział w zabawie,

 • ozdabia cyfrę według własnego pomysłu,

 • rozpoznaje dotykiem przedmioty,

 • poznaje znaczenie przysłowia Kto pyta, nie błądzi,

 • pokazuje gestem to, co przedstawia obrazek,

 • zapamiętuje szczegóły wyglądy nauczyciela,

 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 2, rozumie pojęcie para,

 • wie, czym zajmuje się nauczyciel,

 • wymyśla przebieg niezwykłych zajęć,

 • rysuje lustrzane odbicie budynku przedszkola i koloruje rysunek,

 • zgodnie bawi się z kolegami, uściskiem dłoni przekazuje iskierkę przyjaźni koledze,

 • układa puzzle w parach,

 • wypowiada się w sposób zrozumiały dla rozmówcy, uczestniczy w zabawie parateatralnej,

 • wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu, według własnego pomysłu

 • dzieli na głoski nazw owoców i warzyw,

 • rozpoznaje i nazywa kwadrat, segreguje przedmioty na podstawie jednej cechy – kształtu,

 • gra na instrumentach perkusyjnych,

 • wykonuje przebieg rytmiczny na instrumentach perkusyjnych,

 • przechodzi przez ścieżkę zgodnie z instrukcją,

 • ozdabia cyfrę według własnego pomysłu,

 • ćwiczy zdolność wykonywania prostych, spontanicznych ruchów do muzyki,

 • wie, że racjonalne żywienie, w oparciu o piramidę zdrowia, ruch oraz odpoczynek, jest podstawą zachowania zdrowia,

 • wymienia słowa kończące sia na głoskę a,

 • tworzy proste obrazy pędzlem zamoczonym w słonej wodzie,

 • nazywa specjalności lekarzy przedstawionych na planszy,

 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 1,

 • wykonuje ćwiczenia w rytmie dźwięków bębenka,

 • podaje rymy do słów wypowiadanych przez nauczyciela,

 • pokazuje grupie bez użycia słów hasło przekazane szeptem prze nauczyciela,

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wie, w jaki sposób zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku,

 • obserwuje wiewiórki, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • dzieli nazwę na głoski, zaznacza liczę głosek kasztanami,

 • dopowiada kolejne zdarzenia, aby powstała historyjka,

 • liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 4,

 • na przerwę w muzyce i określone hasło wykonuje odpowiednie ruchy,

 • rzuca kasztanami do kosza,

 • wykonuje układ ruchowy do piosenki,

 • wzbogaca słownictwo o wybrane nazwy ptaków (bocian, jaskółka, dudek, sowa, dzięcioł, sikorka, gil), potrafi wyjaśnić, czym są przyloty ptaków i odloty ptaków,

 • obserwuje ptaki, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • układa ze sznurka kształt litery,

 • wyśpiewuje sylaby,

 • odtwarza dźwięki według kodu obrazkowego,

 • szuka schowanego przedmiotu, korzystając z podpowiedzi kolegów,

 • dokonuje obserwacji, formułuje wnioski,

 • rozpoznaje po głosie kolegę lub koleżankę,

 • wzbogaca zasób językowy,

 • układa kompozycje z liści, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

Tydzień 1: Co słychać w przedszkolu?

Tydzień 2: Jak być superbezpiecznym?

Tydzień 3: Jakie są moje supermoce?

Tydzień 4: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Dziecko:

    • nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu

    • rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy

    • odpowiada na pytania

     • rozwiązuje zagadki o pomieszczeniach znajdujących się w przedszkolu

    • wyodrębnia w słowach sylaby

    • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

    • bawi się w ogrodzie przedszkolnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

    • zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać

    • rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych

    • wskazuje kierunki od osi własnego ciała, stosuje określenia: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku 

    • śpiewa piosenkę Latawce z akompaniamentem muzycznym

    • tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki Latawce 

    • poprawnie wypowiada się w czasach przyszłym i przeszłym

    • zna zapis swojego imienia i zapisy imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznaje je

    • wyodrębnia w słowach sylaby

    • klasyfikuje przedmioty pod względem kształtu 

    • obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne 

    • wykorzystuje naturalne efekty perkusyjne do akompaniamentu podczas słuchania refrenu piosenki Latawce

    - określa swoje cechy fizyczne: wzrost, kolor włosów, kolor oczu

     - wyodrębnia w słowach głoski w nagłosie

    • klasyfikuje figury geometryczne ze względu na kształt

    • rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne 

    • zdobywa wiedzę na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi

    • kończy rysowanie według podanego wzoru

    • składa pocięty obrazek w całość, bez wzoru

    • wyodrębnia w słowach głoski w wygłosie

    • rysuje linie – poziome i pionowe – po śladzie

    • zna numery telefonów alarmowych do służb ratowniczych

    • wymienia sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dziecka w kontaktach z nieznajomymi

    • opracowuje plan działania podczas wykonywania pracy plastycznej

    • wyodrębnia w słowach głoski: w wygłosie, w nagłosie, w śródgłosie

    • wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka

    • wykonuje czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni

    • odczuwa radość z tworzenia, działania plastycznego

    • odróżnia błędne liczenie od poprawnego

    -  uczestniczy w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru,

    -  przewiduje skutki zachowań, zwraca uwagę na konsekwencje wynikające z danego wyboru

     -  zna ogólną budowę grzybów, sposób ich zbierania

      -  ogląda drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu

       -  uczestniczy w zabawie sensorycznej

      -   wypowiada się złożonymi zdaniami na temat obrazka, liczy słowa w zdaniach

 

Wiersz " Magiczne słowa"

Od dawna je znamy i

powtórzmy znów

zawsze używamy tych słów:

Mówimy: "przepraszam" i "proszę", a także "dziekuję"

- to nic nas nie kosztuje.

Słowa są magiczne i moc wielką mają,

grzeczne dzieci je bardzo dobrze znają.

 

Piosenka "Jadę do przedszkola"

Jade?, jade? do przedszkola, jadę!
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
jadę! jadę! o! o!
Budzi mnie mama juz? wiem co jest grane, wstawaj mój s?piochu , za chwile? s?niadanie.
Potem zabawy, potem swawola, taka to włas?nie przedszkolaka rola.
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
o! o!
Tam kolez?anki, kolegów tam wielu, sa? gry zabawy, rzucanie do celu.
Czas szybko płynie, kaz?dy sie? s?mieje, jutro tu wróce? taka? mam nadzieje
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
o! o!
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
Jade?, jade? do przedszkola, czeka grupa tam wesoła, o oo
Be?de? bawic? sie? w co lubie?, przedszkolaku drogi witaj w klubie
o! o!
jadę!