Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

STOKROTKI

             Grupa„STOKROTKI” wychowawca: Małgorzata Kobus
 
To naprawdę grupa wyjątkowa, tu każdy przedszkolak talent jakiś chowa. 
Do każdej zabawy wielki zapał mamy, ładnie już mówimy, tańczymy, śpiewamy.
Dobrze nam w przedszkolu, wszyscy się już znamy
i zapas energii ogromny wprost mamy!
 
 
 "STOKROTKI” to grupa dzieci 6 – 5letnich. 
W naszej grupie każdego dnia rano spotyka się 21 dzieci
Przed nami rok pełen zabaw i przygód. 
 poprzez zabawe bedziemy się starali jak najwiecej nauczyc
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
Listopad 2022
 Bloki tematyczne;
1Jesienne nastroje
2W świecie teatru
3Znamy te baśnie
4Tutaj rosły paprocie
 
ad.1Wtym tygodniu dzieci;
- utrwalaja kolory,nazwy i wygląd figur geometrycznych
-wysłuchją opowiadania Agaty Widzowskiej "Sposób na nudę"
-poznaja litere I,i
-wysłuchają piosenkęTaniec w deszczu
-wykonaja doswiadczenie pozwalające sprawdzic, które przedmioty toną w wodzie,a które utrzymują się na jej powierzchni
-poznają cukl krażenia wody w przyrodzie
- będa brać udział w zabawach matematycznych
-będą ćwiczyć analizę i syntezę słuchowa
-rozwiaza zagadki słowne
- poznają części wspolne zbiorów
- wykonaja pracę plastyczna Świat skąpany w deszczu
 
Dziecko; wypowiada się zdaniami na okraślony temat
-poznaje literę I,i w toku zabaw
- dzieli słowa na głoski
- rozpoznaje i nazywa literę i,I; drukowaną i pisana
- wyciąga wnioski z prostych doświadczeń
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- śpiewa piosenkę
- uczestniczy w zabawie przy piosence
- przelicza elementy  i ilustruje rytmy rysunkami i sylwetami kropel deszczu
- tworzy zbiory przedmiotów,uwzgledniając  dwie cechy jakościowe, określa przynależność przedmiotów do dwóch zbiorów
- rozroznia lewą i prawa strone
- rozwija sprawnośc manualną
- wykonuje prace plastyczną
 
ad.2 w tym tygodniu dzieci;wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej 'Marzenia senne"
-poznają literę T,t 
-wysłuchaja i naucza sie piosenki Za kurtyną
-rozwiąza zagadki słowne
- zainscenizuja basn
- nauczą się wyraziście wypowiadać zdania
- poznaja liczbę 4
- dowiedzą się czym jest Narodowe Świeto Niepodleglości i kiedy je obchodzimy
- będa rozwijać przełożenia podanych wiadomości z jednej sytuacji w inną.
Dziecko : wypowiada się na określony temat całym zdaniem
- poznaje literę T,t w toku zabaw
-dzieli słowa na głoski i sylaby
- rozpoznaje i nazywa literę drukowaną i pisaną
- sprawdza jak powstaje cień
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
-wyrażnie wypowiada prezentowany tekst,w skupieniu wykonuje zadania,prawidłowo operuje oddechem
- rozwija wyobraznie muzyczną
- rozpoznaje cyfrę 4
- liczy w dostepnym mu zakresie
- wykonuje pracę plastyczna
-Piosenka :
1.Mimo deszczu, mimo wiatru
dziś pójdziemy do teatru.
Piekne rzeczy założymy,
spektakl razem obejrzymy.
A gdy brawa już zakonczą
to wspaniałe przedstawienie,
razem z mamą ,razem z tatą
rozejrzymy się po scenie
Ref:Zakurtyną teatralne tajemnice.
To kulisy pokazują mi rodzice.
Może zajrzeć gdzies pozwolą mi
Idę więc obejrzeć zaraz garderobę,
a tam aktor już odkleja sztuczną brodę.
A aktorki mydlą twarze,zmywają makijaże.
Teatr swoje tajemnice mi pokaze
2.Kiedy spektakl trwa w teatrze,
z ciekawością wielka patrze
na aktorów,dekoracje
Świeca swiatla kolorami
wśród ciemnosci,ponad nami
Chce zobaczyć caly teatr
wraz z moimi rodzicami
Rer............

 

 

 

 
 
 
 
               

 

 

Pazdziernik 2022

Bloki tematyczne

-Przygotowania zwierząt do zimy

-Jesień w sadzie

-Jesien na działce

-Dbamy o zdrowie

Ad.1

Dzieci :wysłuchają opowiadania Barbary Szelęgowskiej Przyjaciele z Choinkowego lasu

            poznają literęO,o

            poznają podział głosek na samogłoski i spólgloski(6latki)

            wysłuchają i nauczą się piosenki jesiennej

            dokonają obserwacji,wyciągną wnioski

            dowiedzą się ,jakie pokarmy spożywane są przez wybrane zwierzęta leśne

           dokonaja analizy i syntezy słuchowej nazw wybranych zwierząt

           wykonają pracę plastyczną Fantastyczny jeż

           poznają cyfry 1,2

           ułożą zagadki o zwierzętach 

          wyodrębnią zdania w wypowiedziach i słowa w zdaniach

          będą ćwiczyć koncętrację i pamięć, między innymi na podstawie rozwijanych umiejętności budowania wypowiedzi ustnej 

ad.2 wysłuchają opowiadania Barbary Szelęgowskiej Owocowe smakołyki

        poznają literę A,a

         wysłuchają piosenki Figle owoców-zabawy rytmiczne,gra na instrumencie perkusyjnym

        ułożą zdjęcia wg.określonego rytmu

        wykonają eksperyment kulinarny- sałatka owocowa

        wykonują zadania w skupieniu,działają zgodnie z ustalonymi zasadami

        wykonują pracę plastyczną Kosz z owocami

         poznają cechy kwadratu

         nauczą się budować plan działania,aby osiągnąć założony cel

Dziecko: dzieli słowa na głoski

               rozpoznaje i nazywa litery O,o,A,a pisaną i drukowaną

               wyodrebnia głoski w naglosłosie,śródgłosie i na końcu

               buduje model wyrazu

               pisze litery po śladzie i samodzielnie

               aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

                wyraża własne obserwacje w ekspresji plastycznej

                reaguje ruchem na dzwięki muzyczne

              wykonuje zadania w skupieniu

              rozpoznaje i nazywa kwadrat

             poznaje cechy kwadratu

              rozwija sprawnośc manualna

              dba o porządek i mienie przedszkolne

              stosuje formy grzecznościowe

ad.3 wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Kolega z Afryki

        poznają literę E,e

        odkryją zapis cyfrowy liczby 3

        bedą nazywać kierunki: prawo,lewo,gora,dół

        wykonaja pracę plastyczną wg.wybranej techniki plastycznej

        ułożą obrazki wg, kolejności

        wysłuchają i naucza się piosenki Dbam o zdrowie

Dziecko:śpiewa piosenkę

            Jeśli ktoś zapyta,

            jak dbać o swe  zdrowie,

           każde dziecko zaraz

           tak na to odpowie.

Ref.Trzeba dobrze się odżywiać

       jeść owoce i warzywa.

       Są w nich wszystkie witaminy.

        Za to właśnie je cenimy.

        Ważne też są gimnastyka,

         spacer,basen i bieganie,

         rower,rolki,hulajnoga.

         Ruch to jest podstawa zdrowia.

2.     Bardzo ważne jest też

          dbanie o higienę,

       częste mycie ciała

       i w wannie kąpiele.

Ref.........

Dziecko:rozpoznaje i nazywa literę E,e,O,o,A,a drukowaną i pisaną-mala i wielką

wypowiada się na określony temat

rozwija zainteresowanie literami

dzieli słowa na głoski

rozwija słuch fonematyczny

rozwija sprawnosc fizyczną -uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych

wymienia owoce i warzywa

rozwija zdolności wokalne,śpiewa piosenki

wyraża własne obserwacje w ekspresji plastycznej

rozpoznaje cyfrę 1,2,3

liczy w dostepnym mu zakresie

nazywa kierunki; prawo,lewo,góra,dół

określa położenie przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby

wykonuje pracę plastyczną

ad.4 wysłucha opowiadania Barbary Szelegowskiej Sport to zdrowie

        pozna literę M,m

        utrwala piosenkę Dbam o zdrowie

        poznaje piramidę zdrowego żywienia

        poznaje charakterystyczne cechy trójkąta

        doskonali obserwacje i wyciąga wnioski

        wykonuje prace plastyczną

        określa kolejnośc wykonywanych czynności- co należy wykonać najpierw, a co potem

Dziecko ;poznaje litere M,m,dzieli slowa na sylaby i głoski,rozwija słuch fonematyczny,

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,dokonuje obserwacji i wyciąga wnioski

wie,jak należy postepować,aby byc zdrowym,wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii

rozpoznaje i nazywa trójkąt ,jest aktywne na zajęciach ruchowych,rozwija sprawność manualną(pisze po śladzie i samodzielnie,koloruje,maluje,wycina,składa wg,wzoru-instrukcji-pokaz nauczyciela)

 

 

 

             

                    

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2022

 

Bloki tematyczne

1.Witajcie w przedszkolu

2.Droga do przedszkola

3To były wakacje

4.Nadeszła jesień

ad.1utrwalają znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy

      wysłuchują opowiadania "Powrót do przedszkola"

      otrzymują swoje znaczki rozpoznawcze

      wysłuchają piosenki grupowej "Stokrotki"-nauka na pamięć

      odczytują globalnie wyrazy

      dowiedzą się jakie zasady obowiązują w przedszkolu

      tworzą kodeks grupowy

      rozwijają umiejętności różnicowania,porównywania i określania wielkości przedmiotów

      poznaje pomieszczenia w przedszkolu

      wykonuje pracę plastyczną

      wyszukują rytmy w budynku i poza nim

Dziecko;

-wypowiada się zdaniami na określony temat

-rozpoznaje swój znaczek

-dokonuje obserwacji i wyciąga wnioski

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-wykonuje zadania w skupieniu

-rozpoznaje zapis swojego imienia

-porównuje wielkosc przedmiotów

-rozwija sprawnośc fizyczną

-rozwija sprawnośc manualną

-wykonuje pracę plastyczną

-dostrzega rytmy w otaczającym świecie-nazywa wybrane rytmy wystepujące wokół niego(np.codziennie wstaje słońce)

-ad2.poznaja zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,ruchu ulicznym"

                 wysłuchją opowiadania Barbary Szelegowskiej pt,Michalina i bezpieczeństwo na drodze"

                

         rozróżnią  prawidłowe i nieprawidłowe zachowanie w ruchu ulicznym

         nauczą się prawidłowa przechodzić przez ulicę

         wyróżnią głoski w nagłosie

         nauczą się piosenki "Raz na jezdnie weszła gapa"

         poznają i wymienią nazwy samochodów specjalistycznych

         poznają figure geometryczną koło

         utrwalają umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała(lewa-prawa strona)

Dziecko

    wyróżnia głoskę w nagłosie np.tata-t

     rozumie pojęcie głoska

     wypowiada się zdaniami

     zna zasady przechodzenia przez ulicę

     zna znaczenie kolorów na sygnalizatorze świetlnym

     recytuje wiersz

     sprząta po skończonej zabawie

     śpiewa piosenkę zbiorowo i indywidualnie

     dzieli się zabawkami

      przestrzega zasad panujących w grupie

      aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

      rozpoznaje figurę koło-potrafi wskazać ją w otoczeniu

      nazywa samochody specjalistyczne-dzieli jje na ;ladowe,powietrzne,wodne

      pogłębia wiedzę o znakach drogowych-zakazu,nakazu,orientacyjne

      

 

 

    

ad.3

-wymieniają cześci ciała

-nauczą sie tworzyć liczbę mnogą

-wykonują pracę plastyczną

-wskażą na mapie Polski wybrane miejsca

-narysują rośliny i zwierzęta,przedmioty ,których nazwy rozpoczynają sie tymi samymi gloskami

-stworzą kompozycje z materiałów przyrodniczych

-rozpoznają przedmioty po dotyku

-wysłuchają opowiadania Hanny Zdzitowieckiej "Muszka w bursztynie"

-poznają własciwosci bursztynu

Dziecko:

wypowiada się zdaniami

tworzy kompozyję z materiału przyrodniczego

przelicza w zakresie 6

pogłębia wiedzę powstania bursztynu

doskonali poczucie rytmu,aktywnie bierze udział w zabawach ruchowych

słucha cierpliwie wypowiedzi rówieśników-nieprzerywa

szanuje zabawki,wytwory ,prace innych dzieci

przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,zgłasza wychowawcy swoje potrzeby

wskazyje na mapie wybrane miejsca(góry,morze.....

dzieli słowa na sylaby,wyodrębnie gloski w nagłosie,próby wyodrębnienia ostatniej

stosuje słownictwo matematyczne-na,pod,po lewej stronie-prawej,u góry,na dole

ćwiczy słuch fonematyczny-próby dzielenia nazw obrazków na głoski(3-4 głoski)np.kot

segreguje przedmioty wg. podanej cechy np.kolor ,wielkość,przeznaczenie

stosuje pojęcia;duży ,mały,mniejszy,większy

rysuje po śladzie i samodzielnie,dba o estetykę

wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca

śpiewa piosenki

ad.4

W tym tygodniu dzieci;

wysłuchają opwiadania Barbary Szelęgowskiej "O dwóch dębach,co w parku rosły"

dowiedzą sie,jak poprawnie wymawiać głoske b,p

wysłuchają i nauczą sie piosenki Jesienna moda

bedą obserwować rośliny w ich naturalnym otoczeniu

posegregują liście w zależności od gatunkow drzew,z jakich pochodzą

podzielą słowa na sylaby,będą różnicować głoskiw nagłosie

liczą w zakresie swoich możliwości

będą klasyfikować obrazki według podanych cech

wykonają pracę plastyczną

utrwalą umiejętność nazywania kierunków(w lewo,prawo,góra,dół)

Dziecko:

-właściwie wymawia głoski b,p

-wypowiada się zdaniani na określony temat

-uwaznie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

-odpowiada na pytania dotyczace treści wiersza

-potrafi wymienić nazwy drzew,wie dlaczego liście zmieniają kolor i opadają (dąb,kasztanowiec,jarzębina)

-segreguje obrazki rozpoczynające się na b,p

-uczą się piosenki

-obserwuje rośliny i zwierzęta-budzenie zainteresowań przyrodą

-koloruje obrazki,rysuje na podany temat

-nazywa obrazek i głoskuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela,przelicza głoski

-segreguje liście wg.gatunku oraz potrafi dopasować owoce tych drzew

-dzieli słowa na sylaby

-uczestniczy aktywnie w zabawach rozwijających umiejętność oceny logicznej wartości usłyszanych zdań "Prawda czy fałsz?"

-uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

-liczy wyrazy w zdaniu

-segreguje przedmioty,tworzywo przyrodnicze wg. podanej cechy

-posługuje się nożyczkami tnie po linii,przestrzega zasad bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Piosenka grupowa "Jestem sobie ogrodniczka"

Jestem sobie ogrodniczka mam nasionek pół koszyczka,

jedne gladkie drugie w łatki a z tych nasion bedą kwiatki.

Ref.  Kwiatki, bratki i stokrotki dla Malwinki i Dorotki,

         kolorowe i pachnące malowane słońcem. -bis

Mam konewke z długim uchem co podlewa

grządki suche,mam łopadkię oraz grabki

bo ja dbam o swoje kwiatki

Ref............

Wiersz "Na chodniku"

Na chodniku przystań boczkiem, popatrz w lewo

bystrym oczkiem,skieruj w prawo wzrok sokoli,

znów na lewo spójrz powoli

jezdnia wolna,więc swobodnie mogą przez nią

przejść przechodnie.

 

Proszęaby z dzieckiem ćwiczyć głoskowanie prostych słów,przeliczać głoski,dzielić słowa na sylaby.Czytac bajki-dziecko odpowiada na pytania całym zdaniem.

                                   

uroczystości

-świeto przedszkolaka -23.09.2022 (ubiór swobodny)

-pasowanie na przedszkolaka 26.09.2022     (dotyczy tylko te dzieci,które są pierwszy raz w przedszkolu)Dzieci odświętnie ubrane.Dokładną datę imprez podam na bierząco,oraz informacja będzie na gazetce dla rodziców.Byłoby fajnie,gdybyście dali dzieciom balony.

 

          

.