Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

Rekrutacja

 

 

 

przedszkole2chelmno.eprzedszkola.pl

tel. 509 912 896


 

Do Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Pięciogodzinną podstawę programową realizujemy

bez opłat dla rodzica, natomiast każda następna

godzina płatna jest tylko 1 zł.

 

Przy 8 -godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu

opłata miesięczna wraz z wyżywieniem

wynosi tylko 200 zł 

Placówka nasza zatrudnia stałą, wykwalifikowaną,

kształcącą się kadrę pedagogiczną,

wdrażającą własne programy dydaktyczno-wychowawcze. 

Aby ułatwiać dzieciom szkolny start współpracujemy

ze szkołami w mieście, do których trafiają nasi absolwenci

tel. 56 686-24-70

kom. 509 912 896 (sekretariat)

email: dyrektor@przedszkole2chelmno.edu.pl

sekretariat.mp@chelmno.pl

 

UWAGA !!!

Informacje o spotkaniach z rodzicami umieszczone zostaną

w poszczególnych zakładkach grup.

Proszę o śledzenie informacji na stronie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

RODZICÓW Z 3-LATKAMI

W DNIACH 30-31.08.2022R. W GODZ. 10.00-12.00

BUDYNEK PRZEDZKOLNY, UL. KLASZTORNA 12,

PARTER I PIĘTRO

(szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń

w budynku przedszkolnym)

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE ,,TĘCZOWY ZAKĄTEK”

          W CHEŁMNIE UL. KLASZTORNA 12

          Przyjmuje zapisy na rok szkolny 2022/2023

                 

Pierwszy termin rekrutacyjny : 17.01.2022 r. do 25.03.2022 r.

Drugi termin uzupełniajacy:      11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

www.przedszkole2chelmno.edu.pl

tel.  509 912 896

 

PROSIMY O DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DZIECI,

KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO PRZEDSZKOLA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/23:

Oświadczenia i zgody rodziców-opiekunów prawnych (3-5-latek):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych(1).pdf

Oświadczenia i zgody rodziców-opiekunów prawnych (6-latek):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych-6-latek(1).pdf

Upoważnienie do otrzymywania informacji finansowych:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/3-upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych(1).pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/4-upowaznienie-do-odbioru-dziecka.pdf

Kwestionariusz osobowy:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/5-kwestionariusz-osobowy(1).pdf

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania powyższych dokumentów,

druki można odebrać w sekretariacie przedszkola.

 

 

WYNIKI  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ - 26.07.2022r.

 

LISTA   ZAKWALIFIKOWANYCH  I  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH  KANDYDATÓW 

DO  PRZEDSZKOLA  NA NOWY  ROK  SZKOLNY  2022/23

I. Podczas rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowano na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

1. Bitau Jakub

2. Borzyszkowski- Jasik Oskar Grzegorz

3. Cierach Laura

4. Cybak Igor Dorian

5. Dajewska Agnieszka

6. Dajewski Alan

7. Koralchyk Polina

8. Kosidowski Filip

9. Kosidowski Mikołaj

10. Lubański Tymon

11. Mikołajski Jan Paweł

12. Mikołajski Julian Marek

13. Miraszewska Zofia

14. Nowak Zuzanna

15. Okońska Amelia

16. Patyk Wiktor Zbigniew

17. Patyk Zuzanna

18. Pawłowski Nicolas Witold

19. Pilkiewicz Kacper

20. Rutkowski Szymon

21. Stadnik Amelia

22. Szulc Michalina

23. Świtlik Laura

24. Świtlik Maciej

25. Tomaszewska Zuzanna Aleksandra

26. Wydrzyński Ksawier

 

II. Podczas rekrutacji uzupełniającej nie zakwalifikowano na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

1. Bolt Martyna

2. Kostkowski Nikodem Alex

3. Kuras Martyna

4. Wyrąbkiewicz Jan Karol

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr1/2022  Burmistrza Miasta Chełmno

z dnia 05.01.2022 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia

dziecka do przedszkola do dnia 29.07.2022r. osobiście w sekretariacie Przedszkola w godzinach od 7.30 do 14:00.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2022r.

Karolina Michalska-Glaubert                                                                    

(przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej ) 

Jolanta Plenna

(dyrektor Przedszkola)

 

LISTA   PRZYJĘTYCH  I  NIE PRZYJĘTYCH  KANDYDATÓW  DO  PRZEDSZKOLA

NA NOWY  ROK  SZKOLNY  2022/23    

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

I. Podczas rekrutacji uzupełniającej przyjęto na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

1. Bitau Jakub

2. Borzyszkowski- Jasik Oskar Grzegorz

3. Cierach Laura

4. Cybak Igor Dorian

5. Dajewska Agnieszka

6. Dajewski Alan

7. Koralchyk Polina

8. Kosidowski Filip

9. Kosidowski Mikołaj

10. Lubański Tymon

11. Mikołajski Jan Paweł

12. Mikołajski Julian Marek

13. Miraszewska Zofia

14. Nowak Zuzanna

15. Okońska Amelia

16. Patyk Wiktor Zbigniew

17. Patyk Zuzanna

18. Pawłowski Nicolas Witold

19. Pilkiewicz Kacper

20. Rutkowski Szymon

21. Stadnik Amelia

22. Szulc Michalina

23. Świtlik Laura

24. Świtlik Maciej

25. Tomaszewska Zuzanna Aleksandra

26. Wydrzyński Ksawier

II. Podczas rekrutacji uzupełniającej nie przyjęto na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

1. Bolt Martyna

2. Kostkowski Nikodem Alex

3. Kuras Martyna

4. Wyrąbkiewicz Jan Karol

Karty zgłoszeniowe dzieci nie przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/23 zostają umieszczone na liście rezerwowej (jeśli rodzic wyraził zgodę na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola). O wolnych miejscach rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy  rodziców nowych dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/23 o uzupełnienie odpowiednich dokumentów, w terminie   22 – 26.08.2022r.

 

WYNIKI  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA

LISTA   ZAKWALIFIKOWANYCH  I  NIE ZAKWALIFIKOWANYCH  KANDYDATÓW  DO  PRZEDSZKOLA 

NA NOWY  ROK  SZKOLNY  2022/23  (I termin)

 

Na podstawie art. 158 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Poz.910 ze zm.)

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 7/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola “Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

z dnia 17.01.2022r., przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne.

 

1. Zakwalifikowano na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

ROCZNIK 2016

 1. Galant Gracjan Hubert
 2. Górski Leon
 3. Kajewski Julian Dariusz
 4. Kornacki Filip
 5. Mroziński Sebastian Tadeusz
 6. Nowicka Marina Maria
 7. Piekarczyk Filip
 8. Przyłucki Oskar
 9. Sobstel Wiktoria
 10. Wilczyński Karol

ROCZNIK 2017

 1. Mendel Agata
 2. Noga Julia
 3. Rutkowski Szymon
 4. Rygielski Ksawery
 5. Tomaszewski Dennis

ROCZNIK 2018

 1. Drążkowski Wojciech
 2. Dziedzińska Ewa
 3. Górski Nikodem Mariusz
 4. Grochowski Maciej Wojciech
 5. Halik Julia
 6. Karaś Alex Marcin
 7. Kilkiewicz Jakub
 8. Kot Joanna
 9. Lewandowski Kacper
 10. Mróz Igor Sławomir
 11. Ostrowski Antoni Grzegorz
 12. Pasiński Hubert
 13. Piekarczyk Zofia
 14. Piotrowska Jagoda
 15. Soszyńska Kornelia
 16. Trepkowski Jakub Arkadiusz
 17. Trzcińska Oliwia
 18. Weinerowska Lena
 19. Winniewska Maja
 20. Wójcik Eryk
 21. Ziemlewska Zuzanna Anna
 22. Ziółkowski Jan

ROCZNIK 2019

 1. Baranowska Zuzanna
 2. Bożek Szymon
 3. Chojnacka Marika Iga
 4. Ćwikliński Ignacy Piotr
 5. Depka Igor
 6. Dybowski Leon
 7. Geppus Nikola Oktawia
 8. Jagodziński Maksymilian Łukasz
 9. Jankowska Laura
 10. Jarzębska Aleksandra Anna
 11. Kirys Gabriel Longin
 12. Kirys Laura
 13. Kośmider Marianna
 14. Kot Wiktoria Anna
 15. Kowalski Bartosz
 16. Lewandowska Jasmina
 17. Lewandowski Kajetan Edward
 18. Malinowski Witold
 19. Michalski Igor
 20. Nałęcz Filip Julian
 21. Oleksińska Julia
 22. Pankowski Adrian
 23. Porczyńska Amelia Anna
 24. Sokołowska Alicja Faustyna
 25. Sztylc Maja
 26. Szulc Alan
 27. Szybist Laura Emilia
 28. Śmigielski Tymon
 29. Trepkowska Lena
 30. Trepkowski Leon
 31. Weinerowski Fabian
 32. Wótkowska Martyna Agnieszka
 33. Zieliński Adam
 34. Ziemlewski Natan
 35. Ziółkowska Lara Agata
 36. Żołądkiewicz Jakub Marcin

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym z podziałem na rok urodzenia kandydatów.

Kandydaci nie zakwalifikowani w pierwszej rekrutacji wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej zgodnie z harmonogramem.

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 06.04.2022r.

 

Karolina Michalska-Glaubert                                                                    

(przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej ) 

                                                

Jolanta Plenna

(dyrektor Przedszkola)

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr1/2022  Burmistrza Miasta Chełmno

z dnia 05.01.2022 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia

dziecka do przedszkola do dnia 20.04.2022r. osobiście w sekretariacie Przedszkola w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

WYNIKI  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA

LISTA   PRZYJĘTYCH  I  NIE PRZYJĘTYCH  KANDYDATÓW  DO  PRZEDSZKOLA 

NA NOWY  ROK  SZKOLNY  2022/23   ( I termin)

 

 

Na podstawie art. 158 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Poz.910 ze zm.)

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 7/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola “Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

z dnia 17.01.2022 r., przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne.

 

1. Przyjęto na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

ROCZNIK 2016

 1. Galant Gracjan Hubert
 2. Kajewski Julian Dariusz
 3. Kornacki Filip
 4. Mroziński Sebastian Tadeusz
 5. Nowicka Marina Maria
 6. Piekarczyk Filip
 7. Przyłucki Oskar
 8. Sobstel Wiktoria
 9. Wilczyński Karol

ROCZNIK 2017

 1. Mendel Agata
 2. Noga Julia
 3. Rutkowski Szymon
 4. Rygielski Ksawery
 5. Tomaszewski Dennis

ROCZNIK 2018

 1. Drążkowski Wojciech
 2. Dziedzińska Ewa
 3. Górski Nikodem Mariusz
 4. Grochowski Maciej Wojciech
 5. Halik Julia
 6. Karaś Alex Marcin
 7. Kilkiewicz Jakub
 8. Kot Joanna
 9. Mróz Igor Sławomir
 10. Ostrowski Antoni Grzegorz
 11. Pasiński Hubert
 12. Piekarczyk Zofia
 13. Piotrowska Jagoda
 14. Soszyńska Kornelia
 15. Trepkowski Jakub Arkadiusz
 16. Trzcińska Oliwia
 17. Weinerowska Lena
 18. Winniewska Maja
 19. Wójcik Eryk
 20. Ziemlewska Zuzanna Anna
 21. Ziółkowski Jan

ROCZNIK 2019

 1. Baranowska Zuzanna
 2. Bożek Szymon
 3. Chojnacka Marika Iga
 4. Ćwikliński Ignacy Piotr
 5. Depka Igor
 6. Dybowski Leon
 7. Geppus Nikola Oktawia
 8. Jagodziński Maksymilian Łukasz
 9. Jankowska Laura
 10. Jarzębska Aleksandra Anna
 11. Kirys Gabriel Longin
 12. Kirys Laura
 13. Kośmider Marianna
 14. Kowalski Bartosz
 15. Lewandowski Kajetan Edward
 16. Michalski Igor
 17. Nałęcz Filip Julian
 18. Oleksińska Julia
 19. Pankowski Adrian
 20. Porczyńska Amelia Anna
 21. Sokołowska Alicja Faustyna
 22. Sztylc Maja
 23. Szulc Alan
 24. Szybist Laura Emilia
 25. Śmigielski Tymon
 26. Trepkowska Lena
 27. Trepkowski Leon
 28. Wótkowska Martyna Agnieszka
 29. Zieliński Adam
 30. Ziemlewski Natan
 31. Ziółkowska Lara Agata
 32. Żołądkiewicz Jakub Marcin

 

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym z podziałem na rok urodzenia kandydatów.

 

 

Lista została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.04.2022r.

 

Karolina Michalska - Glaubert                                                                      

(przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej)                                                 

 

Jolanta Plenna

(dyrektor Przedszkola)

 

 

 

 

 

 

LISTA   PRZYJĘTYCH  I  NIE PRZYJĘTYCH  KANDYDATÓW  DO  PRZEDSZKOLA 

NA NOWY  ROK  SZKOLNY  2022/23    WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

I. Podczas rekrutacji uzupełniającej przyjęto na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

II. Podczas rekrutacji uzupełniającej nie przyjęto na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

Karty zgłoszeniowe dzieci nie przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/23 zostają umieszczone na liście rezerwowej. O wolnych miejscach rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Prosimy  rodziców nowych dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/23 o uzupełnienie odpowiednich dokumentów.

 

Linki dokumentów umieszczone poniżej:

1. Oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych(6).pdf

 

2. Oświadczenie i obowiązek informacyjny - badanie temperatury

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenie-i-obowiazek-informacyjny-badanie-temp(7).pdf

 

3. Upoważnienie do otrzymywania informacji finansowych

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych(8).pdf

 

4. Kwestionariusz osobowy

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/kwestionariusz-osobowy(2).pdf

 

5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/upowaznienie-do-odbioru-dziecka(9).pdf

 

Należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu przedszkola osobiście w terminie 23.08 - 31.08.2022 r. (druki można odebrać również w sekretariacie przedszkola) w godzinach: 7.30 - 15.30

W przypadku alergii dziecka lub niepełnosprawności rodzice są zobowiązani o dostarczenie do sekretariatu Przedszkola stosownej dokumentacji.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 509 912 896 ,  605 151 279

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

HARMONOGRAM rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do Miejkiego Przedszkola ”Tęczowy Zakątek”

 

        ZARZĄDZENIE  NR  ……/2022

                                     BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMNA

                                              

                                               z dnia  7 stycznia 2022 roku               

             

w    sprawie    ustalenia  terminu przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 i art. 29 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miasto Chełmno określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miasto Chełmno określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorowi Przedszkola Miejskiego „Tęczowy Zakątek” i dyrektorom  szkół podstawowych.

 

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

Burmistrz  Miasta Chełmna: A. Mikiewicz

 

 

Załącznik nr 1

do  Zarządzenia  nr  … /2022

Burmistrza  Miasta  Chełmna

z  dnia 7 stycznia  2022 roku  

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

Ustalony termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz                      z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                          w postepowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

od 17 stycznia

do 25 marca 2022 r

 

od 11 do 15 lipca            2022 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 157                        i 158 - ustawy Prawo  oświatowe.

 

do 11 kwietnia 2022 r.

 

 

do 25 lipca 2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

13 kwietnia 2022 r.

 

26 lipca 2022 r.

 

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

do 20 kwietnia 2022r.

 

 

do 29 lipca 2022 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 kwietnia 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

6.

Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia 2022 r.

od 3 sierpnia 2022 r.

            

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
w terminie 7 dni poprzedzających termin postepowania rekrutacyjnego.

 

 
Dokumenty do pobrania :

 1. Regulamin rekrutacji
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/regulamin-rekrutacji.pdf

 2. Uchwała nr XXXIII/193/2017  Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/uchwala-rady-miasta-w-sprawie-postepowania-rekrutacyjnego.docx

3. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (nowa, obowiązująca od 21.01.2021r. )
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/karta-zgloszenia-do-przedszkola-nowa(6).pdf

4. Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/obowiazek-informacyjny-ogolny.pdf

5. Zarządzenie dyrektora ww sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zarzadzenie-dyr-rekrutacja(1).pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-zarzadzenie-dyr-rekrutacja.pdf