Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

DLA RODZICA

ROK  SZKOLNY  2023/24

 

   www.przedszkole2chelmno.edu.pl       

                                                 

                  

 

                                          UWAGA !!!

Informacje dotyczące danej grupy umieszczone zostaną

w poszczególnych zakładkach grup.

Proszę o śledzenie informacji na stronie.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Odbiorca:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

UL. KLASZTORNA 12, 86-200 CHEŁMNO

Nr konta bankowego:

57 1160 2202 0000 0003 3344 0770

WAŻNE !!! Tytuł przelewu

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA, NAZWA GRUPY I NR Z DZIENNIKA

Prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na zmianę nazwy grupy na początku nowego roku szkolnego) 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROSIMY ZGŁASZAĆ
NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 08:15 RANO

TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA,

TELEFONICZNIE LUB WYSYŁAJĄC SMS NA NR:

509 912 896

INNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE

 

W przypadku braku zgłoszenia zostanie naliczona stawka żywieniowa w wysokości:

śniadanie: 3 zł, obiad: 5 zł, podwieczorek 2zł

za każdy dzień nieobecności Dziecka

 

Przykładowa treść sms-a: 

Lena Kowalska BIEDRONKI będzie nieobecna w dniu 01.10.2023r.

- wizyta lekarska

lub podać ilość dni w razie choroby lub wyjazdu,

np.: od 01.10. do 10.10.2019r.

AKTUALIZACJA DANYCH

SWOICH I DZIECI

Rodzice (Opiekunowie prawni)

zobowiązani są do aktualizowania danych swoich i dzieci,

takich jak:
nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

 

ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

MOŻNA DOKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE

W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NA PRZEZNACZONYM DO TEGO FORMULARZU

NAJPÓŹNIEJ DO 28-GO DNIA MIESIĄCA.

ZMIANY ZOSTANĄ WPROWADZONE NA KOLEJNY NADCHODZĄCY MIESIĄC.

Proszę zwrócić uwagę, jak były deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu na karcie zgłoszeniowej lub karcie kontynuacji edukacji przedszkolnej, gdyż zgodnie z tymi dokumentami będzie naliczona odpłatnośc na miesiąc WRZESIEŃ.

 

ROK  SZKOLNY  2023/2024

 

Do Przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe!!!

 

Rodzicu, jeśli nie zostały jeszcze dostarczone stosowne, konieczne dokumenty, oczekujemy na nie do piątku 31.08.2023 r. (dotyczy nowych dzieci). Są one warunkiem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Prosimy o wyposażenie dzieci w:

- worek ze zmiennym obuwiem (kapcie), po zakończonym pobycie dziecka w przedszkolu należy kapcie włożyć do worka, aby zachować ład w szatni.

- worek z ubraniem na zmianę - 2 komplety (3-latki mogą więcej)

- butelkę z czystą wodą do picia (w ciągu dnia wodę dolewamy). Po skończonym dniu dzieci zabierają butelkę do domu i przynoszą następnego dnia wymytą, czystą; prosimy w miarę możliwości butelkę podpisać imieniem dziecka

INNE  INFORMACJE (m.in. o kartach pracy dla dzieci w poszczególnych grupach, przyborach plastycznych) otrzymają Państwo na zebraniu z rodzicami, o którym poinformujemy na naszej stronie.

Prosimy nie przynosić przyborów plastycznych.

Listy z podziałem na grupy i nazwiskami dzieci zostaną wywieszone w budynku przedszkola na tablicy informacyjnej.

Godziny otwarcia:

- budynek przedszkolny - 6.00 - 16.00 

  • Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu w przedszkolu.
  • Na drzwiach Przedszkola będą umieszczone listy dzieci poszczególnych grup. Bardzo prosimy o wchodzenie wyznaczonymi drzwiami, w celu uniknięcia zamieszania. 
  • Rodzice, którzy zadeklarowali pobyt dzieci w przedszkolu przed godziną 8.00 (od 6.00 czy 7.00) po przebraniu dziecka w szatni, przyprowadzają pociechę do sali na parterze przedszkola. O godz. 8.00 wychowawcy udają się z dziećmi do sal grupowych.
  • Rodzice, którzy zadeklarowali pobyt dzieci w przedszkolu od godziny 8.00, proszeni są o nie przychodzenie szybciej i zaprowadzenie dzieci bezpośrednio do sali grupowej.

 

- budynek na boisku przy SP 2  - 6.00 - 16.00

  • od 6.00 do 7.50 zbierają się tu dzieci z grup zorganizowanych przy SP2, następnie rozchodzą się na swoje sale.
  • Rodzice, którzy zadeklarowali pobyt dzieci od godz. 8.00 - czekają przed szkołą na Panią o godz. 8.00, która zaprowadzi dzieci na ich sale
  • Rodzice przyprowadzają i odbierają swoje pociechy zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu dzieci w przedszkolu. Dzieci będą wyprowadzane na zewnątrz bydynku o godz. 13.00, 14.00, 15.00, lub osoba odbierająca może wejść do budynku szkoły i odebrać dziecko bezpośrednio z sali. Po godzinie 15.00 - dzieci będą w sali zbiorowej w budynku na boisku szkolnym.

- budynek SP 1   -   8.00 - 15.00

  • Przed szkołą, przy wejściu bocznym szkoły o godz. 8.00 (przy placu zabaw) na dzieci będzie czekała Pani, z którą dzieci pójdą do swojej sali. Tu będą bawiły się i uczyły pod opieką wychowawcy. 
  • Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu. Dzieci będą wyprowadzane na zewnątrz szkoły o 13.00,  14.00  i 15.00   Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i  odbieranie dzieci.

 

PROSIMY  RODZICÓW  O  ZAPOZNANIE  SIĘ  Z  INFORMACJAMI  PRZEDSZKOLA  W  POZOSTAŁYCH  ZAKŁADKACH  NASZEJ  STRONY  INTERNETOWEJ - UNIKNIEMY  DZIĘKI  TEMU  DEZINFORMACJI. 

 

 

 

 

UWAGA !!!

Informacje o spotkaniach z rodzicami umieszczone zostaną

w poszczególnych zakładkach grup.

Proszę o śledzenie informacji na stronie.

 

 

GRUPY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

GRUPA I MYSZKI, 3-latki

 wejście główne do budynku przedszkola, szatnia na parterze, sala I piętro

 

GRUPA II MRÓWKI, 3-latki 

wejście boczne budynku przedszkola (przy bramie przedszkola), I piętro

 

GRUPA III ŻABKI, 3/4-latki

wejście główne budynku przedszkola, piętro II 

 

GRUPA IV BIEDRONKI, 4-latki 

 wejście II budynku przedszkola ( w dalszej części podwórka), szatnia przy łazience, sala I piętro

 

GRUPA V ŚLIMACZKI, 4-latki

 wejście II budynku przedszkola ( w dalszej części podwórka), szatnia na parterze, sala I piętro

 

GRUPA VI SOWY, 5/6-latki

 wejście II budynku przedszkola ( w dalszej części podwórka), sala, II piętro

 

GRUPA VII MOTYLE, 5-latki

wejście boczne budynku przedszkola (przy bramie przedszkola), parter

 

GRUPA VIII PSZCZÓŁKI, 5-latki 

w budynku głównym SP2, sala nr 3

 

GRUPA IX SŁONECZKA, 5-latki

w budynku głównym SP 2, sala nr 13

 

GRUPA X BOCIANY, 6 latki

w budynku głównym SP2, sala nr 15

 

GRUPA XI ZAJĄCE, 6-latki

w budynku na boisku przy SP 2- BIBLIOTEKA

 

GRUPA XII BRATKI, 6-latki

budynek na boisku SP2

 

GRUPA XIII STOKROTKI, 6-latki

w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kościuszki, I piętro, sala nr 13

 

 

 

 

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji : 

e-mail: dyrektor.mp@chelmno.pl   

            z-a_cdyrektora.mp@chelmno.pl

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/karta-zgloszenia-do-przedszkola-nowa(4).pdf

 

W pierwszym etapie rekrutacji rodzic składa do przedszkola

tylko kartę zgłoszeniową !!!

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy przekazać

do sekretariatu przedszkola w dogodny dla Państwa sposób: 

- osobiście

- skanem na adres e-mail: sekretariat.mp@chelmno.pl

- wrzucić wypełnioną kartę zgłoszeniową do skrzynki pocztowej na bramie przedszkola.

WAŻNE ! ! !

Proszę o wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami

oraz podpisanie poniższych dokumentów

i dostarczenie ich do sekretariatu przedszkola

lub wysłanie na adres e-mail: sekretariat.mp@chelmno.pl

w pierwszym dniu pobytu dziecka

(w tytule wiadomości e-mail należy podać

imię i nazwisko oraz grupę Dziecka):

 

Dla Nowych Dzieci:

Oświadczenia i zgody Rodziców/Opiekunów:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych-nowe(3).pdf

 

Oświadczenie i obowiązek informacyjny - badanie temp.:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenie-i-obowiazek-informacyjny-badanie-temp-nowe.pdf

 

Upoważnienie do odbioru Dziecka:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/upowaznienie-do-odbioru-dziecka-nowe.pdf

 

Upoważnienie do otrzymywania informacji finansowych:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych-nowe(2).pdf

 

Kwestionariusz osobowy w celach rozliczeniowych:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/kwestionariusz-osobowy-nowy(1).pdf

 

Dla Dzieci, które już uczęszczały do naszego przeszkola:

Oświadczenie i obowiązek informacyjny - badanie temp.:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/oswiadczenie-i-obowiazek-informacyjny-badanie-temp-nowe(1).pdf