Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

DO DRUKU

Dokumenty Miejskiego Przedszkola "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

do pobrania/wypełnienia przez Rodziców/Opiekunów Dziecka:

 

Wypełnione dokumenty proszę składać w sekretariacie Przedszkola

lub mailem na adres: sekretariat.mp@chelmno.pl

 

AKTUALIZACJA DANYCH SWOICH I DZIECI

Rodzice (Opiekunowie prawni)

zobowiązani są do aktualizowania danych swoich i dzieci, takich jak:
nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

 

Zmiana danych osobowych Dziecka/Rodzica:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zmiana-danych-osobowych.pdf

 

Deklaracja zmiany godzin pobytu Dziecka:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/deklaracja-zmiany-godzin-pobytu-dziecka(2).pdf

 

ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MOŻNA DOKONYWAĆ 

TYLKO I WYŁĄCZNIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

NA PRZEZNACZONYM DO TEGO FORMULARZU 

NAJPÓŹNIEJ DO 28-GO DNIA MIESIĄCA.

ZMIANY ZOSTANĄ WPROWADZONE NA KOLEJNY NADCHODZĄCY MIESIĄC.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/wszawica-procedury.docx

 

Zarządzenie - Powołanie komisji rekrutacyjnej

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zarzadzenie-komisja-rekrutacyjna.docx

 

1. Karta zgłoszenia Dziecka do Przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/1-karta-zgloszenia-do-przedszkola(1).pdf

W pierwszym  etapie rekrutacji rodzic składa do przedszkola

tylko kartę zgłoszeniową !!!

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy przekazać

do sekretariatu przedszkola w dogodny dla Państwa sposób: 

- osobiście

- skanem na adres e-mail: sekretariat.mp@chelmno.pl

- wrzucić wypełnioną kartę zgłoszeniową do skrzynki pocztowej na bramie przedszkola.

 

2. Oświadczenia i zgody Rodziców/Opiekunów:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych(2).pdf

 

2. Oświadczenia i zgody Rodziców/Opiekunów - 6-latek:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych-6-latek(2).pdf

 

3. Upoważnienie do otrzymania informacji finansowych:

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/3-upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych.pdf

 

4. Uważnienie do odbioru dziecka:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych(6).pdf

 

5. Kwestionariusz osobowy w celach rozliczeniowych:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/5-kwestionariusz-osobowy.pdf

 

Rezygnacja z Przedszkola:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/rezygnacja-z-uslug-przedszkola.pdf

 

Wniosek o zwrot nadpłaty - gotówka:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/wniosek-o-zwrot-nadplaty-gotowka.pdf

 

Wniosek o zwrot nadpłaty - przelew:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/wniosek-rodzica-o-zwrot-nadplaty-przelewem.pdf