Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

ŻABKI

ŻABKI

 

 

WYCHOWAWCY: Anna Franczyk - Pakmur

 

 

My jesteśmy żabki małe wesolutkie i zaradne.

Do przedzkola już chodzimy

i wspaniale się bawimy.

Choć zajęcia też tam mamy,

nudy nigdy nie spotkamy.

Bo w przedszkolu fajnie jest, 

każda żabka o tym wie!

 

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ 1 - W przedszkolu

TYDZIEŃ 2 - Oto ja

TYDZIEŃ 3 - Moja droga do przedszkola

TYDZIEŃ 4 - Jesień w parku, w lesie

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

rozwijanie mowy,

rozwijanie koncentracji uwagi,

porównywanie liczebności zbiorów,

poznawanie zasad panujących w przedszkolu,

ilustrowanie piosenki ruchem,

rozwijanie poczucia rytmu,

rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką,

rozwijanie sprawności fizycznej,

rozwijanie sprawności manualnej,

dbanie o porządek na stanowisku pracy,

utrwalenie informacji o sobie,

rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,

poznawanie nazw części ciała,

rozwijanie umiejętności tworzenia koła,

zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych,

rozwijanie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur,

poznanie zasad układania rytmów,

rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

 

WIERSZ: "Dwie zielone żabki"

Dwie zielone żabki

nad stawem grają w łapki

jedną łapką

kłap, kłap, kłap

drugą łapką

kłap, kłap, kłap

potem dwiema

kłap, kłap, kłap

ty bocianie

nie łap nas.

 

PIOSENKA: "My jesteśmy żabki"

My jesteśmy żabki Mamy cztery łapki Skaczemy po trawie Bocian nas nie złapie

Hop hop hop Skaczą żabki w bok Hop hop hop Skaczą żabki w przód Hop hop hop Skaczą żabki w tył Hop hop hop Skaczą ile sił

My jesteśmy żabki Po to mamy łapki By popływać w stawie I skakać po trawie

 

PAŹDZIERNIK 

TYDZIEŃ 1 - Jesień w sadzie, w ogrodzie

TYDZIEŃ 2 - Zwierzęta jesienią

TYDZIEŃ 3 - Moja rodzina i mój dom

TYDZIEŃ 4 - Domowi ulubieńcy

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

rozwijanie mowy,

utrwalenie informacji o owocach,

rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4,

porównywanie liczebności zbiorów,

ilustrowanie piosenki ruchem,

kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,

rozwijanie sprawności fizycznej,

zdobywanie informacji na temat przygotowań zwierząt do zimy,

segregowanie przedmiotów według przeznaczenia,

rozwijanie pamięci,

rozwijanie koncentracji,

budzenie zainteresowania muzyką,

dzielenie się informacjami na temat członków rodziny,

kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,

rozwijanie świadomości własnego ciała oraz poczucia rytmu,

rozwijanie umiejętności plastycznych,

budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,

utrwalenie nazw zwierząt domowych,

segregowanie obrazków ze zwierzętami poprzez dopasowywanie do nich właściwych akcesoriów.

 

WIERSZ: "Dzik"

Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka.

 

PIOSENKA: "Jeżyk"

1. Jeżyk ma kolce kłujące,
Jeżyk chodzi po łące,
Lubi jabłuszka pachnące
Mówi „dzień dobry” biedronce.

Jeżyk chodzi tup, tup, tup,

Razem z nami w tył i w przód.

2.Jeżyk chodzi cichutko,
Tupie nóżką malutką,
Minę ma wesolutką
Śpiewa piosenkę króciutką.

 

LISTOPAD

TYDZIEŃ 1A deszcz pada i pada

TYDZIEŃ 2 - Co powinienem wiedzieć o Polsce

TYDZIEŃ 3 - Zdrowie naszym skarbem

TYDZIEŃ 4 - Co ułatwia pracę w domu?

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

rozwijanie mowy,

usprawnianie motoryki małej,

ilustrowanie piosenki ruchem,

rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały,

rozwijanie sprawności manualnej,

dbanie o porządek na stanowisku pracy,

zapoznanie z postaciami z bajem,

zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy,

rozwijanie umiejętności przeliczania,

zapoznanie z potrawami regionalnymi.

zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka,

rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych,

zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia,

doskonalenie uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,

zapoznanie z nazwami podstawowych urządzeń elektrycznych,

zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej i współcześnie,

zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

 

WIERSZ: "Gimnastyka"

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

 

PIOSENKA: "Nasza Polska"

I. W naszej Polsce mamy góry.

Tam niejeden strumyk płynie.

Tam jeziorka patrzą w chmury.

Owce chodzą po dolinie.

Na, na, na, na, na, na.

Owce chodzą po dolinie.

Na, na, na, na, na, na.

Owce chodzą po dolinie.

II. W naszej Polsce mamy morze.

Ono Bałtyk się nazywa.

A nad morzem piękne plaże.

A na falach mewa pływa.

Na, na, na, na, na, na.

A na falach mewa pływa.

Na, na, na, na, na, na.

A na falach mewa pływa.

 

 

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ 1Zabawki

TYDZIEŃ 2 - Odwiedziny Mikołaja 

TYDZIEŃ 3 - Zima jest coraz bliżej

TYDZIEŃ 4 - Magia świąt

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

rozwijanie mowy,

usprawnianie motoryki małej,

rozwijanie umiejętności przeliczania,

rozwijanie umiejętności określania wielkości,

ilustrowanie piosenki ruchem,

rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,

kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,

rozwijanie sprawności fizycznej,

zapoznanie z oznakami zimy,

rozwijanie umiejętności liczenia,

rozwijanie umiejętności matematycznych,

rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

zapoznanie z tradycjami świątecznymi,

zapoznanie z zabawkami z przeszłości,

integrowanie grupy.

 

PIOSENKA: "Mikołaj jedzie samochodem"

1.Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Ref.Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

2.Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

 

 

STYCZEŃ

TYDZIEŃ 1 - Tak nam mija czas.

TYDZIEŃ 2 - Zwierzęta zimą.

TYDZIEŃ 3 - Baśnie, bajki, bajeczki.

TYDZIEŃ 4 - Kim są rodzice moich rodziców. 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania upływem czasu,

dostrzeganie upływu czasu,

zapoznanie z zawodem zegarmistrza,

rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

zapoznanie z porami roku,

rozwijanie sprawności fizycznej,

kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

rozwijanie sprawności manualnej,

rozwijanie umiejętności koncentracji,

zdobywanie informacji na temat prawidłowego dokarmiania ptaków,

rozwijanie umiejętności przeliczania,

rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

wykazywanie zainteresowania zajęciami,

rozwijanie zdolności skupienia uwagi podczas działania,

rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych,

uczestniczenie w improwizacji muzycznej z użyciem instrumentów,

ilustrowanie piosenki ruchem,

kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej,

poszerzanie wiedzy o baśniach,

rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,

rozwijanie wyobraźni.

 

WIERSZ: "Moja babcia i mój dziadek"

Moja Babcia ukochana 

Śmieje się do mnie od rana, 

Zawsze coś dobrego ma

I buziaka da.

Dziadek dużo bajek zna

Śmieje głośno się ha, ha

A my dzisiaj zawołamy 

BARDZO WAS KOCHAMY !!!

 

PIOSENKA: "To dla Ciebie"

1.To dla Ciebie droga Babciu
Dziś serduszko moje cichuteńko gra
To dla Ciebie droga Babciu
Brzmi piosenka właśnie ta

 

Ref.: Babciu kocham Cię!
Posłuchaj! Serce me
gra dla Ciebie tiki tiki tak… /x2
gra dla Ciebie tiki tiki tak…
gra dla Ciebie tiki tiki tak…

2.To dla Ciebie drogi Dziadku
Dziś serduszko moje cichuteńko gra
To dla Ciebie drogi Dziadku
Brzmi piosenka właśnie ta

 

Ref.: Dziadku kocham Cię…

 

 

LUTY

TYDZIEŃ 1 - Fryzjer, weterynarz czy lekarz?

TYDZIEŃ 2 - Wesołe zabawy na  śniegu. 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 rozwijanie mowy,

 rozwijanie logicznego myślenia,

 rozwijanie sprawności manualnej,

utrwalenie nazw zawodów,

 zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania zawodów,

 ilustrowanie piosenki ruchem,

 rozwijanie sprawności fizycznej,

 kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

rozwijanie zainteresowania zabawami zimowymi,

zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,

rozwijanie umiejętności zachowania ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie,

 rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3 lub 5,

 rozwijanie umiejętności segregowania,

rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie,

kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej

 

 

PIOSENKA: "Strach na wróble u fryzjera"

 

Po fryzurę do fryzjera,
Strach na wróble się wybiera.
Za nim leci wróbli stado,
by strachowi służyć radą.

Ref: Najpierw myju, myju, głowę
myć szamponem wyborowym.
Potem grzywkę Panie Strachu, 2x
nożyczkami ciachu, ciachu.

Fryzjer zgina się w ukłonie:
- Witam piękne w mym salonie.
Czeka szczotka i grzebienie,
zaraz pana w księcia zmienię.