Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

PSZCZÓŁKI

Pszczółki grupa VIII

wychowawca mgr Joanna Brzeska

 

 

 

HYMN NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

"Tęcza nad łąką"

1Ogromna chmura zakryła słońce

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! 2x

. Z za wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna

 

WIERSZ

„Pszczółki” (aut. M. Czoik- Nowicka)

Pszczółka tu i Pszczółka tam….

A ja grupę Pszczółek znam.

To drużyna wyjątkowa,

do działań zawsze gotowa.

Tańczą, śpiewają, rysują,

Jak to Pszczółki- pracują.

Co dzień o przyrodę dbają,

Zdrowo się też odżywiają.

Nikt się nigdy nie obraża,

swoje zdanie wciąż wyraża.

Pszczółki są też samodzielne

A do tego bardzo dzielne.

Darmowe grafiki wektorowe Pszczoła

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/13/17/bee-160732_1280.png

 

 

LISTOPAD

Darmowe zdjęcia Jesień

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/07/18/42/autumn-2726242_1280.jpg

Tematy kompleksowe

Tydzień 10:  Jesienna szaruga (31.10- 04.11)

Tydzień 11:   Jestem malym patriotą (07.11- 11.11)

Tydzień 12:   Jak przekazujemy informacje (14.11- 18.11)

Tydzień 13:   Mój przyjaciel miś (21.11- 25.11)

Tydzień 14:   Tutaj rosły paprocie (28.11- 02.12)

Przewidywane umiejętności dziecka:

- odkłada zabawki na miejsce

pomaga podczas sprzątania zabawek innymi

samodzielnie organizuje sobie zabawę

posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie

reaguje na sygnały słowne nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-porusza się sprawnie i uważnie

-przeskakuje przez przeszkody

-zna symbole pogody

-wypowiada się nt. dzisiejszej pogody

-zapisuje znakami pogodę

-maluje farbami na podany temat

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią i mówi o nich

-zna cechy jesiennej pogody

-wie jak należy się ubrać w czasie jesieni

-segreguje wg określonej cechy

-zna słowa i melodię nowej piosenki

-potrafi zaśpiewać nową piosenkę

-precyzyjnie wycina

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-wie co to jest patriotyzm

-rysuje pastelami na określony temat

-jest sprawne manualnie

-lepi z plasteliny na określony temat

-zna adres swojego  miejsca zamieszkania

-segreguje, przelicza i porównuje liczebność

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur

-posługuje się pojęciami: na pod, za obok……..

-wie kto jest autorem polskiego hymnu

-śpiewa hymn Polski

-wymienia słowa na określoną głoskę

-dzieli słowa na sylaby

-układa rymy do podanych słów

-opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki

-buduje logiczne zdania

-wymienia sposoby przekazywania informacji

 -zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu

-wypowiada się nt.  życia i wyglądu dinozaurów

-zna historię powstania węgla

-wypowiada się nt. roli i znaczenia węgla

 

PIOSENKA

"Pan listopad gra"

(Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,domowe_przedszkole,pan_listopad_gra.html)

Pan Listopad gra na basie

 Dylu dylu bum

Na jesiennym graniu zna się

Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka

Pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

Tańcz, gdy chcesz

 Pan Listopad gra na bębnie

Bara bara bam

Z deszczem puka równo, pięknie

Koncert daje nam

Wesoło gra muzyka

Pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

Tańcz, gdy chcesz

Pan Listopad gra na flecie

Fiju, fiju, fiu

Z liści złotych ma berecik

A kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka

 Pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

Tańcz, gdy chcesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

5 000+ darmowych obrazów z kategorii Październik i Halloween - Pixabay

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/02/14/43/autumn-3193305__480.jpg

 

 

Tematy kompleksowe

Tydzień 6: Jesień w ogrodzie (03-07.10.22)

Tydzień 7: Jesień w lesie (10-14.10.22)

Tydzień 8: Życie zwierząt w jesiennym lesie (17-21.10.22)

Tydzień 9: Przygotowania ludzi do zimy (24-28.10.22)

 

Przewidywane umiejętności dziecka:

 

-organizuje sobie czas do zabawy

-jest spostrzegawcze

-bawi się w zabawy tematyczne

-utrzymuje porządek w miejscu pracy

-pomaga innym podczas sprzątania

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-szanuje przedszkolne zabawki

-przestrzega zasad kodeksu

-samodzielnie wybiera czas i miejsce zabawy

-posługuje się umiarkowanym głosem

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

-jest samodzielne w szatni

-słucha uważnie opowiadania  o warzywach

-wypowiada się na forum grupy

-lepi z plasteliny okazy warzyw

-rozpoznaje i nazywa warzywa

-wypowiada się nt.  treści wiersza

-szybko reaguje na polecenia słuchowe i wzrokowe

-określa kierunki: po prawej, po lewej…..

-wymienia dni tygodnia w kolejności

-wypowiada się nt. zalet  buraka

-odgrywa scenki z wykorzystaniem sylwet warzyw

-wypowiada się nt. treści wiersza dotyczącego  lasu

-buduje logiczne zdania

-sprawne wypełnia sylwety kawałkami papieru

-zna wygląd dzięcioła i określa różne jego gatunki

-wymienia cechy charakterystyce dzięcioła

-układa elementy od najmniejszego do największego

-zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

-odwzorowuje liczebność zbioru

-prawidłowo przelicza

-wypowiada się nt. zapasów w spiżarni

-poznanie rodzajów przetworów

-wie, ze kiszonki są zdrowe

-wycina sylwety warzyw i owoców

 

PIOSENKA

,,Serce na dłoni”

(sł. Anna Bomba, muz. Miłosz Konarski)

Kto ma serce na dłoni?

Kto smuteczki przegoni?

Kto życzliwie wysłucha,

miło szepnie do ucha?

 

Ref. Wspaniali nauczyciele,

z wami świętujemy.

Z kwiatami i życzeniami

do was dziś idziemy. /x2

 

Kto wybryki wybacza?

Kto przyjaźnią otacza?

Kto doradza i wspiera,

na wycieczki zabiera?

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

Darmowe zdjęcia Listopad

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/01/12/22/november-1788075_960_720.jpg

 

 

Tematy kompleksowe

 

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu (01.09- 02.09)
Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem (05-09.09)
Tydzień 3: Droga do przedszkola (12-16.09)
Tydzień 4: Jesień w parku (19-23.09)
Tydzień 5: Jesień w sadzie  (26-30.09) 

 

Przewidywane umiejętności dziecka:

 

bawi się zgodnie z innymi dziećmi

- potrafi się przedstawić

- jest aktywne w czasie ćwiczeń

- zna bohaterów naszych podręczników

-buduje dłuższe wypowiedzi

-zna zasady zachowania

-rysuje portret Treflinki

-wie jak narysować portret

-pamięta o zasadach  bezpieczeństwa

- tańczy i śpiewa razem z innymi

-wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

-przestrzega zasad ustalonego kodeksu

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje skoki

-pokonuje przeszkody skacząc obunóż

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-określa prawidłowe zachowania dzieci

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się kredkami

-ogląda z uwagą i zainteresowaniem film

-wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o estetykę pracy

-rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

-klasyfikuje je wg określonej cechy

- wycina koło po śladzie

- wie jak wygląda sygnalizator świetlny

-zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie

-zna i wymienia cechy charakterystyczne dla jesieni

- rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych

- wymienia nazwy dni tygodnia wg kolejności

-określa jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

- maluje farbami na określony temat

-posługuje się pojęciami duży- mały

-prawidłowo przelicza elementy zbiorów

-nazywa poszczególne owoce

-lepi z plasteliny okazy warzyw

-wypowiada się n/t drzew rosnących w lesie

- zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

 

ZEBRANIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne 6 września (wtorek) na godzinę 15:15 do naszej nowej sali w budynku SP2 na parterze.