Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

PRZETARG

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola

„Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2024”

Termin składania ofert upływa 28.11.2023 roku o godz. 10.00

 

Link do postępowania:

Postępowanie  pn.  „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2024”

- szczegóły na platformie zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-358cf9c1-8477-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola

„Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2023”

Zapraszamy do składania ofert  w postępowaniu:

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2023

Termin składania ofert upływa 30.11.2022 roku o godz. 10.00

 

Link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692579

 

 

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola

„Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2022”

Postępowanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie na rok 2022” - szczegóły na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/547160

 

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2021/BZP 00299299/01 w dniu 2021-12-03 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Link

 

 

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/protokol-z-przetargu-06092021r.docx

Informacja o wyniku przetargu na:

Przetarg nieograniczony /1/2021-2022

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięs i wędlin,
owoców i warzyw, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek
do stołówki Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie
w roku szkolnym 2021-2022

 

Do przetargu przystąpiło 5 podmiotów, złożono 6 ofert na 6 części zamówienia.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Część I: oferta dostawa artykułów spożywczych – Hurtownia „Cytrusik” Art. owocowo-warzywne i przemysłowe Grzegorz Rybarczyk, 86-200 Chełmno,
ul. Łunawska 28

Część II: oferta mięso i wędliny – „Romięs” s.j. R.R.K. Mielcarscy,
86-200 Chełmno, ul. Podgórna 62

Część III: oferta owoce i warzywa - Hurtownia „Cytrusik” Art. owocowo-warzywne i przemysłowe Grzegorz Rybarczyk, 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28

Część IV: oferta pieczywo – Piekarnia „Polkorn”, J. Zieliński sp. j.
87-720 Ciechocinek, ul: Widok 46

Część V: oferta nabiał – Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Hurtownia – Magazyn w Świeciu,
ul. Chełmińska 6

Część VI: oferta ryby i mrożonki -  „Unifreeze” Sp. z o.o. 87-134 Czarnowo,
ul. Jarzębinowa 2

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadań zostali wybrani:

 

  1. Oferta dostawa artykułów spożywczych – Hurtownia „Cytrusik” Art. owocowo-warzywne i przemysłowe Grzegorz Rybarczyk, 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28
  2. Oferta mięso i wędliny – „Romięs” s.j. R.R.K. Mielcarscy, 86-200 Chełmno, ul. Podgórna 62
  3. Oferta owoce i warzywa - Hurtownia „Cytrusik” Art. owocowo-warzywne i przemysłowe Grzegorz Rybarczyk, 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28
  4. Oferta pieczywo – Piekarnia „Polkorn”, J. Zieliński sp. j. 87-720 Ciechocinek, ul: Widok 46
  5. Oferta nabiał – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita” 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Hurtownia – Magazyn w Świeciu, ul. Chełmińska 6
  6. Oferta ryby i mrożonki -  „Unifreeze” Sp. Z o.o. 87-134 Czarnowo, ul. Jarzębinowa 2

 

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie

Jolanta Plenna

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  z dnia 24.08.2021r:

Przedmiot zamówienia:

 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych,

mięs i  wędlin, owoców i warzyw, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek

do stołówki Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

Termin składania ofert: 06.09.2021 do godz. 9.00

 

 

1. Ogłoszenie:

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/1-ogloszenie-o-przetargu-21-22.odt 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-21-22.odt 

3. Załączniki do umowy:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-1-art-spozywcze-formularz.odt

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-1-artykulyogolnospozywcze-ceny.ods 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-2-warzywa-i-owoce.docx 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-3-nabial.docx 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-4-pieczywo.odt 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-5-mieso-i-wedliny.docx 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalacznik-nr-6-ryby-i-mrozonki.odt 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr5dosiwz-niepodl-wykluczeniu.doc 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr6dosiwz-osw-o-artdopuszczone-do-obrotu.odt 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr7-i-8-oswiadczenia-do-siwz.doc 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr7dosiwz-osw-o-haccp.odt 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr8dosiwz-przynnieprzyn-do-grupy-kapitalowej.doc 

4. Projekt umowy:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/zalaczniknr9projekt-umowy-do-siwz.odt

ZAPRASZAMY